بچه مثبت شیطون
دوست دارم...

بازم سلام!!...
والا قرار بود که ديگه اين بلاگ فقط به وسيله ی من آپ نشه!و خانومه عشقمم کمکم کنهولی متاسفانه کامپيوترش قاطيه فعلا!پس بازم بايد منو تحمل کنين...
ديروز خيلی خسته شدم!(داگ خسته شد!!)دو بار رفتم سالن فوتبال.تازشم دومين باز نه کفش داشتم و پيراهن و نه شلوارک!!.نامردا پامو همش کبود کردن ديروز!خدا ايشالله همشونو تو دنيا ذليل کنه!راستی! ذليل گفتم ياد حرفای پست قبليم افتادم! راستيتش اينه که خانومه باران از حرفام ناراحت شدن..در واقع از کلمه ی که به کار بردم ناراحت شدن..از اونجا که احترام زيادی واسشون قائلم خواستم در ملع عام از ايشون معذرت بخوام و قول بدم که ديگه از اين حرفای بد نزنم! شيوا جونمم گفت که آهنگت چه قدر غمگين بود؟! اولا جا داره از اينکه آهنگو گرفت ازش از ته دلم تشکر کنمو بعد بگم که اگه اين غمگينه بقيه ی آهنگايی که من گوش ميدم چين!! احتمالا اونا آهنگ نيستن!
راستی ديروز منو جو گرفت بد جوری!به طوری که هر کسی رو ديدم واسش بستنی دو نونه خريدم!! آخر سر يه چهار هزار تومانی بستنی خريدم!!(راستيش که چهار هزار تومانم بيشتر شد!! پونزده تا بستنی خريدم!)حالام اصلا ناراحت نيستم که چرا جو منو گرفت! چون عادی واسم! پول تو جيبم باشه همين ميشه!
بعدشم که همه از اينکه من دبيرامونو اذيت کردم خوشحال بودن! واقعا جا داره که از اين همه لطفتون تشکر کنم! شما که از مدرسه اخراج نشدين!!
هر روزی که ميگذره بيشتر به عشقی که بين منو شيوا به وجود اومده وابسته ميشم...اصلا وقتی باهاش صحبت ميکنم به آرامش ميرسم..حال ميکنم..از همه جا غافل ميشم!مثلا ديروز داشتم باهاش چت ميکردم و اصلانم حواسم نبود..يه دفعه ديدم يکی داره ميزنه تو سرم!! گفتم چه خبرته!! چرا ميزنی؟! بعد ديدم مامانمه! ميگه مگه آدم نيستی..يک ساعت دارم صدات ميکنم! گفتم والا نشنيدم..گفت بيجا کردی نشنيدی! چی شده جديدا چت ميکنی؟! گفتم چی چی ميکنم؟!!چتم کجا بود..دارم تو سايتا دنبال مطالب مفيد ميگردم!! در هر صورت يه جونه عمت گفتو رفت!!(از خواهرای پدر بيچارم مايه ميذاره!) ولی خدايی اصلا نشنيدم..خيلی خيلی خيلی زياد حال ميکنم وقتی باهاش صحبت ميکنم.نميدونم چرا اينا رو ميگم ناراحت ميشم!وقتی باهاش حرفم ميزنم دوست دارم گريه کنم..نميدونم اين نشان از فوران عشقمه يا ديوانه گيمه؟! شيوا جونم ميخوام بدونی که خيلی دوست دارم ديگه دارم جار ميزنم!   ميدونی که می خوامت..به ذار دنيا بدونه..دوست دارم ديوونه! دلم اينو ميدونه..يه روز به هم ميرسيم..اين خطو اين نشونه!..

Love

چند روز پيش دوستمو ديدم..خيلی خيلی ناراحت بود..هيچ وقت اونجوری نديده بودمش..گفتم چی شده؟بعد از کلی سوال گفت سارا رو از دست دادم!(اسمه دوستشه) گفتم چرا؟ تو که عاشقش بودی يه عالمه..گفت آره.ولی يه چيز بهم گفت که من فقط نيم ساعت چشام باز بود و نگاش می کردم..شوکه شدم اصلا..حتی گريم نتونستم بکنم..گفتم چی شد حالا؟منو کشتی که.. گفت ولش کن..خوب نيست! دلم خيلی سوخت..بازم خواهش کردم تا بهم گفت..آقا وقتی منم شنيدم جفت کردم.يعنی شما به هيچ عنوان نميتونين فکر کنين که چی بهم گفت..منم نميتونم بگم اينجا اخه اصلا خوب نيست ولی فقط اينو بگم که سارا عاشق يه دوستش تو مدرسه بوده..و اون دخترم عاشق سارا بوده..حالا کاری که کردن بماند..کارشون بسيار بد بود و منم اصلا تاييدش نميکنم ولی عشقشونو تحسين ميکنم...تحسين..اون کارشون فقط ميتونه نهايت عشقشونو برسونه.. خدايی مونده بودم به دوست بيچارم چی بگم..خيلی ضربه خورده...هنوزم وقتی به فکر کار اون دو تا دختره ميفتم تمام تنم ميلرزه...وای ی ی ی ..اصلا فکرشو نميتونم بکنم...چه طوری راضی شدن.....................................
بيخيال بابا.. اوف ف ف ف ف ..ای بابا..نميتونم از فکرش درآم.واقعا....چی بگم........
توی تنهايی يک دشت بزرگ..که مثله غربت شب بی انتهاس..
نميخوام باز معرکه بگيرم!..می خوام شاد باشم! شاد..هر چند اطرافيانم نميذارن!! امشب شب شادی شب رقصمونه...!!
سه روز پيش به يه ويدئو کلوپی گفتم واسم يه سی دی ابی قبل انقلابی توپ رديف کنه! اونم گفت که دارم اما تو خونس..فردا بيا بگير! منم گفتم حتما ميام! شما يادتون فقط نره! الان سه روز گذشت هنوز نرفتمراستيتش امروز خواستم برم اما وقتی رسيدم ديدم پول ندارم! گفتم ... بابا! ابی قبل انقلابی می خوام چی کار! می خواست کور شه بهم نگه دارم!! بهم خوبی نيمده!
فکر کنم واسه امروزم بس باشه..شعر اين دفعم از رضا صادقی مينويسم و فقطم تقديم ميکنم به کسايی که مطالبمو افتخاری می خونن! شيوا جونم ناراحت نشه..آخه ديدم يه آهنگ چيری نيست که بخوام بهت تقديم کنم...يه چيز ديگه می خوام پيشکشت کنم که اميد وارم بهت بر نخوره...جونم تقديمت شيوا جونم..چيزه بهتر نداشتم.. اميد وارم هميشه عاشق باشی دختر!....
راستی آهنگشم ديگه با فرمت رم نميذارم که راحت تر باشين.چه قدر من بچه خوبی هستم!!..اينم لينک مستقيم دانلود...تا بعد..
<-- تو با منی..هر جا برم..مهر تو بنده جونم..عشقت نميره از سرم..تو پوست و استخونمه..يه دم اگه..نبينمت..يه دنيا دلتنگت ميشم..نگاه دريایی تو..آبی روی آب ميشم...واست دلم..واست تنم..واست تمام زندگيم..از تو دوباره من شدم..با تو تموم شد خستگيم...واست دلم..واست تنم..واست تمام زندگيم..از تو دوباره من شدم..با تو تموم شد خستگيم...نمنمه بارون چشمام..گواه عشقه پاکمه..همنفس قسمت من..دوست دارم يه عالمه..قشنگترين خاطره ها با تو از تو گفتنه..آرامش وجوده من..صدای تو شنفدنه...تو با منی...هر جابرم.... -->


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید