بچه مثبت شیطون
عرفان بدشانس!

آقای احمدی نژاد، تشکر ميکنيم...
ميدونی چيه؟ هميشه ميگم بد شانسم!ولی متاسفانه انگار چيزی بالاتر از بد شانسم!رو چيزای بيخودم بد شانسی ميارم! مثلا همين بلاگم...تمام فايلاشو ريختم تو ياهو به اين اميد که بهترين خونه واسشونه!حالا روزگار بلاگمو ببينين!خدا بگم چی کار کنه اين کسايی که سايتا رو فيلتر ميکنن!اخه ديگه گئو سيتيز ياهو چه بديه در حق شما کرده بود که بستينش! واقعا اين ديگه خيلی خنده داره..چی بگه آدم..حتی فيلتر شکنم بازش نميکنه! فقط صفحه ی اولشو باز ميکنه..شما بگين..نبايد بگم رو سر اين نظام بايد ريد؟! آقا اصلا اينا رو بيخی..يکی بياد بلاگمو دوباره رديف کنه! اصلا حال و حوصله ندارم! تازشم!از فايلام بک آپم ندارم!نميدونم چی بگم..انقدر اعصابم خورده که نميفهمم چی دارم مينويسم!
بعدی اينکه جمعه خواهرم گفت منوتا يه جا برسون می خوام خريد کنم! منم گفتم خا! رفتيم و خواهر رو رسوندم و منتظرم موندم تا برگرده!پس از مدت زيادی تحمل بالاخره خواهر گرامی پيداش شد!منم  که اعصاب واسم نمونده بود خواستم مثلا با عصبانيت دور بزنم! ولی! از اونجا که عرض کردم هيچ وقت شانس نداشتم! در همون لحظه يه موتوری از پشت سر پيدا شد و منم کوبيدم بهش! آقا منو ميگی! داشتم آتيش ميگرفتم! گفتم هيچی! طرف مرد! گواهی نامم که خير سرم ندارم! خدا رو شکر فقط موتورش ناقص شد و البته يه سی هزار تومانيم پياده شديم و چون که نمی خواستيم پدره بفهمه!! مجبور شديم از خواهره قرض کنيم بديم به اون مرده! تا دس از سر کچلمون ورداره! اينم از اين!..
بعديشم اينکه ديروز اعصابم بنا به دلايلی خورد بود! گفتم چی کار کنم حالم خوب شه! يه دفعه به فکره ناقصمون رسيد بريم پارک..خب..اين کارو عملی کرديم! رفتم يه چند ساعت يه گوشه نشستم تا يه خورده آروم شدم..بعد گفتم برم يه خورده تاب سواری کنم! اخه خيلی دوستش دارم! رفتم سوارش شدم! يه ده دقه ايم فکر کنم تاب خوردم..گفتم ديگه بسه!بذار بقيم استفاده کنن!خواستم مثله هميشه از بالای تاب بپرم پايين که چشتون روز بد نبينه!دستم به زنجير تاب گير کرد با سر خوردم زمين!حال زمين خوردنش بماند! ضايع شديم آقا! ضايع شديم!همه کر کر بهم خنديدن!تا من باشم که ديگه حوس تاب خوردن به سرم نزنه!..ديگه نمی خوام از بد شانسيام بگم! آخه دلتون به حالم می سوزه!
يه شاعر هس که ميگه!!:
اگه تو رو دوست دارم خيلی زياد منو ببخش! اگه تويی اونکه فقط دلم می خوام منو ببخش! منو ببخش اگه شبا ستاره ها رو ميشمرم! منو ببخش اگه بهت خيلی ميگم دوست دارم....
اونی که دوسش دارم بهم گفت که علاقه حاليم نميشه چيه! به منی که يه عمر کباده ی با احساس بودن ميکشيدم!! يه عده ی ديگم بهم ميگن بی عرضه!! منی که يه عمر فکر ميکردم اين کارام نشان از خوب بودنمه!! حالا ميفهمم يه عمر عوضی زندگی کردم..يه چند روز ديگم لابد ميفهمم اصلا بچه ی پدرم نيستم!(و همچنين بچه ی مادرم!!)در هر صورت هر چی ميخوان بگن بگن! اگه عشق و علاقه با هم فزق دارن آره! علاقه نميدونم چيه.چون عاشقم! اگرم کارای بد نکردن بی عرضه گيه آره..بی عرضم هستم!
يه شاعر ديگه هس که ميگه!:
اونی که می خواستم...دلمو شکستو..به پای يک عشقه جديد نشستو..چشم به روی آرزوم هميشه بستو.....(خدا پدر مادر اين کامران و هومنو بيامرزه!!)
ديروزو امروز با اون کسيکه خيلی دوسش دارم خيلی بد صحبت کردم..در واقع حرفامو بهش گفتم..هر چند خيلی ناراحت شد..ولی نياز بود که بهش بگم..اميدوارم درکم کنه..بهش گفتم که بچه يی!بهش گفتم که نميفهمی عشق چيه! چيزايی که همشون در مورد خودم صدق ميکنه رو الکی به اون بدبخت قالب کردم!..کاش ميتوستيم پيش هم باشيم هميشه..خيلی سخته به خدا! ....................
ول کنين بابا...نميدونم چی بايد بنويسم! مثله هميشه! اصلا جمله بندی بلد نيستم!
بين منو تو فاصله غوغا ميکنه...ياد حرفای قشنگت منو رها نميکنه..تو منو گذاشتی رفتی توی روزگار وحشی..توی کوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی!!
يه چند روزيم هست که مثلا درس می خونم!فکرم موقع درس خوندن تنها جايی که نيست کتابه! با اون دسته گلی که امسال آب دادم ساله بعدو بايد آدم شم! به جونه خودم باور نميکنم دارم ميرم سوم دبيرستان! شايد به نظرتون خيلی کوچيک باشم! ولی به نظر خودم غولم! دو سال ديگه کنکور دارم..
يه بار شد که ما بيام اينجا بنويسيم و خوشحال آخرشو تموم کنيم؟! ها؟ جونه هر کی دوست دارين بيخيال شين! اصلا ديگه تو بلاگم مطالب اينجوری نمينويسم!
راستی باز يه تصميمه ديگه گرفتم! قرار يه وصيت نامه بنويسم! که اگه جوان مرگ شدم! خواهرم بياد اين تو و در يک مطلب اين خبر خوبو به اطلاع شما برسونه!! میدونم که خوشحال ميشين ولی اقلا يه فاتحه واسم بخونين شايد که به دردم خورد! خدايی تصميما رو حال ميکنی؟! تازشم! يه شاعر در وصف همين موضوع واسم شعر گفته:!!
چه کسی خواهد ديد..مردنم را بی تو!.گاه ميانديشم..خبر مرگه مرا با تو چه کسی می گويد!!(خواهرم!)
.اااا..گريه نکن عزيزم! بابا مرگ ديگه اين حرفا رو نداره!اشتريه که در خونه ی همه می خوابه! حالا بخند عزيزه دلم!  ! اوهه! انقدر خوشحالی داره مردنه من!!!
ديگه واسه امروز بسه!يه شعر ديگم مينويسيم که بازم تقديمش ميکنم اول به تک خورشيده آسمون دلم! و دوم به همه ی کسايی که مطالبمو افتخاری می خونن!آهنگ گلکم از افشين سپهر!در ضمن پرشين گيگم ديگه باز نميشه و نتونستم آهنگشو بذارم واستون تو نت..سعی ميکنم در اولين فرصت رديفش کنم.باز هم خدا پدر مادر احمدی نژادو بيامرزه!...بله!اينم اولين فرصت! لينک مستقيم دانلود!
<-- اين روزا ای گلکم..خیلی بهونه گير شدی..نکنه می خوای بگی..از من ديگه تو سير شدی..تو خودت خوب ميدونی..که من چقدر دوست دارم..اگه تنهام بذاری..به خدا کم ميارم...تو مثله نور اميدی..توی زندگيه من..که اگه بری ميميره..بعد تو اين روح و تن..مگه تو قول ندادی..هميشه با من بمونی..پس چرا من رو زمينو تو روی آسمونی..گلکم دارو نداره من تويی..تو خودت اينو که بهتر می دونی..اما از وقتی اينو فهميدی..پر کشيده از نگات مهربونی..پر کشيده از نگات مهربونی...اين روزا ای گلکم..خیلی بهونه گير شدی..... -->


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید