بچه مثبت شیطون
Enythink is Possible

ســـــــــــــلام...
اول از همه بايد بگم هيچ زودی در کار نيست و دلمم اهل شکايت نيست! به من چه اصلا که مثلا آقای احمدی نژاد شد پرزيدنت ما!انگار سگ پرزيدنت شد!
دوم اينکه رفته بودم نمايشگاه اله کامپ(الکامپ) يه خودکار گرفتم روش نوشته بود Enythink is Possible نمی دونم چرا اون لحظه تنها چيزی که به فکرم رسيد انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور بود!
سوم اينکه کارنامه گرفتم و حسابی تر زدم! الان دنبال کارامم که مجبور نشم عربی رو شهريور امتحان بدم!!
چهارم اينکه خيلی دلم گرفته..خيلی زياد..می دونی چرا؟ خب بخون! اصولا آدمی هستم که خيلی خوب به دردل مردم گوش ميدم..واسه همین اکثر کسايی که منو ميشناسن برای دردل با من علاقه نشون ميدن و منم همونجور که گفتم ميشينم و گوش ميدم!غافل از اينکه منه بدبخت خودم هزار جور مشکل دارم و هيچ کيم فکر نمی کنه که دل منم بالاخره يه ظرفيتی داره..بعضی اوقات ميرم يه گوشه يه عالمه واسه خودم گريه ميکنم..بعضی وقتام داد ميزنم!ولی الان خداييشان هر کاری ميکنم فايده نداره.دوست دارم راحت شم ولی جراتشو ندارمحساب کنين دو روز پيش شوهر خواهرم سه ساعت با من درددل کرد!باور می کنين؟! حسابی غصه دارم کرد!(بيچاره از دست خواهرم چی ميکشه!!) يه عامل ديگه ايم که باعث ميشه غصه هام بيشتر شه اينه که هم تو فاميلامون کسايی داريم که با ماهی نود و پنج هزار تومان و سه تا بچه سر ميکنن و با من دردل ميکنن و هم کسايی داريم که زير پای خودشون يه  ماکسيما و زير پای زن و بچه هاشونم زانتيا هستو ميان با من دردل ميکننواقعا وقتی انقدر تضاد ميبينم احساس خفگی ميکنم.

Ye nemoone a khafe shodan!


يه چيز می خوام بگم که نبايد بگم! ولی مجبورم! يه شب خونه ی پسر داييم شام دعوت بوديم.به شخصه عاشق اين پسر داييمو زنش هستم..واقعا من هنوز آدمای بهتر از اونا نديدم..بعد شام همه رفتيم سراغ دبنا بازی(املاشو بلد نيستم)يه يه ساعتی بازی کرديم که من خسته شدمو اومدم از بازی بيرون و رفتم با فاميلای عزيز تلويزيون ببينم! بعد نيم ساعت ديدم همون پسر خالم منو صدا ميکنه ميگه محمد عرفان بيا اينجا کارت دارم.می دونی با هام چی کار داشت؟گفت پول داری به من بدي؟ تو خونه صد تومانم ندارماون لحظه دوست داشتم فقط گريه کنمولی خب مطمئنا ناراحت ميشد.می دونی چقدر واسه يه مرد سی سال بده که بياد از پسر خاله ی شونزده سالش پول بگيره؟هر چند خودش منو ميشناخت و بهم اطمينان داشت ولی در کل گفتم..دردای من اينجورين..ديروز داشتم از تهران ميومدم تو ماشين فيلم سام و نرگس داشت پخش ميشد!قبلا اين فيلمو ديده بودم و واقعانم از اين که وقتمو واسه اين فيلم مزخرف تلف کردم عصبانی شده بودم!ولی ديروز تو ماشين اين فيلم يه بهانه واسه گريه کردن من شد..نمی دونم چرا انقدر افسردم..امکان نداره يه شب بتونم راحت بخوابم..اگه ساعت ده شبم برم تو رخت خواب تا ساعت چهار پنج خوابم نميبره...قبلا اقلا مشکلات عاشقی داشتيم!(چی چی داشتی؟!)الان چي؟هيچی!
پنجمم اينکه هرکی دوست داره حرفامو باور کنه و هر کيم دوست نداره باور نکنه..ديگه واسم اصلا مهم نيست
شيشمم اينکه به بلاگ خانوم شيوا هم سر بزنين...به جرات ميتونم بگم از معدود افراديه که درکم ميکنه!
هفتم که ضميمه ای واسه يک و دو هست اينکه يادم رفت انتخاب آقای احمدی نژاد رو به آقا تبريک بگم!پس از هشت سال باز تمام کشور از جمله مجلس، دولت و موارد ديگر در دستان با برکت آقا قرار گرفت!
هشتم اينکه يادتون نره پرزیدنت احمدی نژاد نايب امام زمانه!چون امام زمان صلاحيتشو امضا کرده!و توهين به اين شخص حکمش اعدامه
نهم اينکه ديگه نبايد چرت و پرت بنويسم!اخه ميان دستگيرم ميکنن و من نميتوم کار عربيمو رديف کنم و بعد اينکه آزاد شدم بايد عربی امتحان بدم!
دهم اينکه انقدر اينجا سر و صدا موجود ميباشد که نميدونم چيچی بنويسم!
يازده هم اينکه ديگه بلاگمو دير به دير آپ نميکنم احتمالا!!
دوازدهمم اينکه خدا نگهدار همه ی شما باشد!
سيزدهمم که بايد دوازدهم می بود اين که اين شعرو حال کنين!کسايی که اون اوايل با من بودن آهنگشو تو بلاگم گوش ميدادن!از داريوش عزيز (تخمه کدو!!)و من عاشق اين آهنگم...
< عــــــشق به شکل پرواز پرندس...عــــــشق خواب يه آهوی لمندس..مــــن ظاهری تشنه زير بارن..عـــــــشق چشمه آبی اما کشندس...مــــن ميميريم از اين آب مسموم...اما اون که مرده از عشق تا قيامت هر لحظه زندس...مـــــن ميميريم از اين آب مسمـــوم....مرگ عاشق عين بودن اوج پرواز يه پرندس...تو که معنای عشقی به من معنا بده ای يار...دروغ اين صدا رو به گور قصه ها بسپار..صدا کن اسممو از عمق شب از لب ديوار..برای زنده بودن دليل  آخرينم باش...منم من بذر فرياد..خاک خوب سرزمينم باش..دروغ صادق عصيان من بيداريم باش...عـــــشق گذشتن از مرز و جوده...مــــرگ آغازه راه قصه بوده...من راهی شدم نگو که زوده..اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده..مـــن راهی شدم نگو که زوده..اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده...تو که معنای عشقی به من معنا بده ای يار...... >

پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید