بچه مثبت شیطون
 

السلام عليکم!!!!!!!!  

می خواستم يه چند کلمه ای در مورد عشق و عاشقی بنويسم!!!در واقع با عرض شرمندگی يه جورايی نصيحت(چون تجربه دارم می نويسم!!!!!)حال در هر صورت ،می خوای بخون.ضرر نمی کنی که هيچ، شايد سود هم بردی.اينا رو مينويسم  تا يه ذره دلم آروم بگيره.چون بد عاشق شدم!!!!!!

آخه چه جوری نمی تونی ببيني؟وای تو که دوزاری ات کج نبود.يعنی جدا نفهميدی.به خدا منم اولش عين تو بودم.اما وقتی گرفتمش همه چيز زير و رو شد.هی!دارم نسخه اش رو به تو هم ميدم.

ديوونه!من اين جاده رورفته ام،تا آخرش.می دونی آخرش به آسمون رسيد؟!به خدا.به جون مادرم.به ذات اين کلمه ی رمز.اين password عزيزکه راحت از دست همه می افته.حتی با يک نگاه .اين نسخه واسه همه يه جور پيچيده می شه.يعنی اصلش،ذاتش واسه همه يکيه.منو ببين.من تجربه ام خيلی از تو بیشتره!!!(به سنم نگاه نکنيد)من عاشق عاشق بودنم .کلمه ی   رمز:عشق.    

                                               *********************

گرفتي؟ولی نه.اينجوری نمی گيری.بايد امتحان کنی.به آدم نه.به خود عشق عاشق باش.به لحظه های عاشقی ،به درداش.به خدا کلمه به کلمه ی اين دوران رو هيچ وقت يادت نمی ره . تازه اون وقته که  می فهمی :(عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشياست)و بدون که فقط از يه عاشق می توانی اين جمله عبور رو بشنوی.بعدش پاک پاکی.

از من عاشق(!!!)به تو نصيحت.می تونی رو حرفم حساب کنی.

                                              **********************

از اينکه خوندين mer30.بازم مثله هميشه واسم نظراتتونو  بفرستين.البته اگه زحمتی نيست.(اگه زحمتی هم بود،بفرستين ولي منتشو سرم بزارين!!!!(خل بودم،ديوانه شدم!!!!)   

erfan2000volt@yahoo.com         ,                                                                              


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید