بچه مثبت شیطون
و آنگاه ديگر هيچ...

دوباره دارم مينويسم..ولی الان که دارم مينويسم خيلی ناراحتم..يا بهتر بگم خيلی عصبانيم .تو طول اين هفته خيلی زجر کشيدم..همچنين تو عمرم مثل اين چند روز استرس نداشتم..اين معلمای ما اين ترم به قولی رسه ما رو کشيدن تو نمره دادن..انقدر رفتم ازشون التماس کردم که يه خورده نمره بگيرم!! ديروز هم با بهترين دوستم دعوام شد..شايد اگه از اولين روزايی که من شروع کردم به نوشتن با من بودين علی رو  میشناسين..خيلی دوسش دارم..ولی اون هر وقت يه کاری داشته باشه مياد پيش من!! نميدونم من سادم يا چون خيلی دوسش دارم به روی خودم نمياوردم.ولی ديروز ديگه نتونستم جلوی خودمو بگيرم.البته چيزی بهش نگفتم.فقط گفتم خيلی نا مردی!! در همين حد.ولی اون انگار از خدا می خواست يه چيز بگم..منم ديگه هيچی نگفتم.فقط گفتم  بای!واسه همين خيلی ناراحتم..استرسم که از سرو روم ميباره! به خاطره گرفتن کارنامه! اگر ديدين من ديگه ننوشتم بدونين که من توسط مادرم به جرم خراب کردن در امتحانا به قتل رسيدم!! ميبينين که حق دارم بگم اين چند روز بدترين روزای زندگيه طولانيه ۱۶ سالم بود!!

الان چند روزی ميشه که اصلا روزنامه نخوندم.شايد از اين جهتم هم اين چند روز خيلی بد بود.دچار کمبود اطلاعات جديد شدم!! اين ۴۰چراغ هم که ديگه از رده خارج شده! در پيت! يه چند روزی هست که به آهنگ گوش کردن رو آوردم!البته آهنگای قدمی.خيلی قديمی..اندر بحر صدای مهر پويا شدم!

شنيدم که چون يک قوی زيبا...  بميرد ... فريبنده دادو! ... فريبا بميرد!!... شب مرگ تنها نشيند... چو قويی...  رود گوشه يی دورو ..  تنها بميرد...

خوب بود؟! البته ميدونم که همتون اينو گوش کردين.. ولی در کل من هر چی گوش بدم سير نميشم..

مرا ببوس..مرا ببوس... برای آخرين بار... دی دی ديد دی دی ديد!!! تو را خدا نگه دار..ی دی ديد دی دی ديد!! که ميروم به سوی سرنوشت...

باز الان احساساتی شدم! اين نوشتن هم هيچ فايده ای نداشته باشه اقلا باعث ميشه ما يه خورده گريه کنيم! از اين آهنگ تو بلاگ هم حالم داره به هم می خوره!از هر چی دخترای نازن! هم هستن به هم ميخوره..منو همه ساده گير ميارن از رو سرم میپرن! ... اه ه ه..ببخشيد اگه ناراحت شدين! خودم ميدونم که بلاگم خيلی بيريختو بيقواره.ولی چی کار کنم..حوصله ندارم رديف کنم..شما اگه ميتونين واسم يه قالب درست کنين ممنون ميشم درست کنين!

حالا از اين بحثا بگذريم..چن وقت پيش مطالب قبلی بلاگمو داشتم ميخوندم..اخه من هر مطلبی مينويسم تو يه ديسک نگه ميدارم..خيلی حال کردم. اه ه ه ..باز دارم شروع ميکنم! بيخيال..ما ديگه بريم..خودم حالم داره از خودم بهم می خوره تا چه برسه به شما..انشااله مادرم منو نکشه!..به اميد نگارشی دوباره!

 اينم يه آهنگ توپ از فرهاد عزيز...

بوی عيدی بودو...بوی کاغذ رنگی...بوی تند ماهی دودی...وسط سفره ی نو...بوی ياس جانماز ترمه ی مادربزرگ...با اينی زمستونو سر ميکنم..  با اينا خستگيمو در ميکنم...
شادی شکستن قلک پول...وحشت کم شدن سکه عيدی از شمردن زياد...بوی اسکناس تانخورده ی لايه کتاب..با اينا خستگيمو در ميکنم...
فکر قاشق زدن يه دختر چادر سياه...شوق يک خيز بلند از روی بته های نور...برق کفش جفت شده تو گنجه ها..با اينا خستگيمو در ميکنم...
عشق يک ستاره ساختن با دولک...ترس ناتموم گذاشتن جريمه های عيد مدرسه...بوی گل(يه بو بکشين!)محمدی...که خشک شده لايه کتاب..با اينا خستگيمو در ميکنم...
بوی باغچه بوی حوض...عطر خوب نذری شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن...توی جوی لاجوردی هوس يه آبتنی..با اينا خستگيمو در ميکنم...

اگه اشتباه داشت ببخشين ديگه..از حفظ نوشتم..

                              


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید