بچه مثبت شیطون
 

منو يادتون هست؟! والا بعيد می دونم.مدت زيادی که نمی نويسم.تو آخرين پستم گفتم که ديگه نمی خوام بنويسم.راستش انگار يه جور مسوليت نسبت به نوشتن داشتم.حتام بايد به کسايی که به من نظر داده بودن سر می زدم يا به کسای جديدی نظر بدم تا اونا هم همين کارو واسه من بکنن.واسه همين خسته شدم.ملی باور کنين هنوز دوست دارم بنويسم.واسه همين هم دوباره شروع به نوشتن کردم.البته نه مثل قبل.تازه به حرف پويا رسيدم که می گفت:هيچ وقت تو بلاگت ننويس که ديگه نمی نويسی.می گفت منم خيلی وقت که واقعا نوشتنو ترک کردم.ولی هر وقت دلم می گيره ميرم توش واسه دلخودم می نويسم.(شايد واسه همين باشه که آدم وقتی نوشته های پويا را می خونه حال می کنه!)از اين به بعد منم همين کارو می کنم.فضای بلاگمو هم اگه خدا خواست می خوام عوض کنم.در کل من بلاگم از امروز عوض ميشه!(کلمه!!)به شما هم حق می دم منو يادتون نياد.پرابلمی نيست!می تونين از اين به بعد منو بشناسين.

يادش بخير! چه دورانی بود اين دوران بلاگ نويسی.اول کار بلاگم عشقی بود! عجب کارايی هم می کردم.خودم به خودم با يه اسم ديگه نظر می دادم! بعدش مثلا يه خورده بلاگم تخصصی شد! اين بار خودم با يه اسمه ديگه سوالی رو که بلد بودم از خودم می پرسيدم و بعد خودم بهش جواب می دادم! اين اواخر هم که خودم نمی فهميدم چی می نويسم.در ضمن اين پرشين بلاگ ديگه نمی ذاشت به خودم نظر بدم و گرنه امکان نداشت نظرات ارزشمندمو از خودم دريغ کنم.

از اين به بعد شايد ماهی يه بارم ننويسم.فقط بگم که مينويسم.واسه دل خودمم مينويسم! از کسايی هم که لطف می کنن و کامنت ميذارن ممنونم ولی بهشون بگم که شايد نتونم برم تو بلاگشون و نوشته های قشنگشونو بخونم.آخه ديگه نمی خوام به کسی يا چيزی تعهد داشته باشم.اينو گفتم که ديگه اگه به کسی سر نزدم عذاب وجدان نگيرم!

در هر صورت از اينکه دوباره افکار در هم من جايی از اينترنت رو اشغال ميکنه از همه معذرت می خوام.باشد که که دوست کوچيکتونو ببخشين!بازم از همه ممنوم و اميد وارم که موفق باشين.


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید