بچه مثبت شیطون
 

سلام...امروز بعد از يه مدتی که شايد خيلی هم طولانی بود يه مطلبی پرندی نوشتم...ميدونم که خوب ننوشتم.ولی بازم خيلی خوشحالم که با لاخره نوشتم...ممنون ميشم بخونين!

روز ديگری شروع شده!  ابري, سياه, تاريک. امروز هم مثل روز های گذشته ،مثل هميشه،مثل هر روز، منتظرم! هميشه منتظرم.
از پشت ديوار های تاريک و بسته ی اتاقم چشم به راهت هستم.هنوز و تا هميشه چشم به راهت هستم.روی تنها صندلی اتاقم!در خلوت تمام لحظه هايم به يادت هستم...اما چه غميست غم من؟! در حاليکه می دانم نمی آيی و من پشت اين ديوار ها، پشت تاريکی ها، تا ابد، تا هميشه منتظرت خواهم بود.
                            baba divaro hal mikoni keshidam jelosh!!                      چه شده که من اين چنين تنها مانده ام؟چه شد که تو مرا پشت تمام لحظه هايم تنها گذاشتی و رفتي..مرا پشت همه ی آرزو هايم دفن کردی!چه شده که روز های خوبمان به اين زودی سپری شد؟چه شده که همه ی لحظه های شادمان جز خاطراتمان شد؟! من و تو؟! اين همه فاصله؟!   از هستی تا نيستي؟!  از زندگی تا مرگ؟!  چه شد که نا گهان برای هميشه، تا ابد رفتی و ديدارمان ماند برای قيامت؟!!
من منتظرم! منتظر لحظه ای که بار ديگربتوانم ببينمت! منتظرم تا بار ديگر در کنارت، از عطر شامه نواز حضورت مست شوم! امروز منتظرم...پشت تمام اين ديوار های سنگی و تاريک! حالا که دستم بی قرار حضور دستهايت و نفس های بی مقصدم در آرزوی اختلاط دوباره با کلام و نفس هايت است...
گريه ام گرفته..اما کو چاره؟! و کو مرهمی که درمانی بر زخمهايم باشد جز تو؟! که تو هم نيستی! من منتظرم...چون هميشه..تا هميشه..تا ابد...


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید