بچه مثبت شیطون
 

سلــــــام!!
اين پيروزی شيرين رو به همه ی ايرانيايی بی عرق و همچنين جامه ی نو پای اروپا تبريک ميگم!!
اين شکست شرم انگيزو به همه ی ايرانيا ی با عرق و همچنين جامعه ی فوتباليست خاورميانه تسليت ميگم!!
يعنی من چی بگم...به جونه خودم من شرمم شد اين بازی رو ديدم.مخصوصا وقتی که توپ به پای علی دايی می خورد! يعنی اين آدم آدم نميشه؟!!
خواهرم ميگه تو اين ۶۰ ميليون آدم چرا تو فقط شرمسار ميشی؟!ميبينم نه! حرفه خوبی ميزنه...اصلا به من چه..ولی نميشه! ديگه هر چی آدم بی عرق(بر وزن بی شرم)هم باشه نميتونه واسه این بازی زيبا و ديدنی خجالت نکشه!
بازی گند بود به جونه عشقم!از اون دفاع مستحکمه(بر وزن مونثه)تا اون برهانی که پاس يادش رفته! از اون زارع که استپ بلد نيست تا اون علی دايی که توپ به پاش می خوره دويست متر جلو تر وايمیسته!(با اون برگرد دونش!!) از اون کعبی که فقط کارت گرفتن بلده تا اون ديوار دفاعی ايران که سرشونو خم ميکنن که يه وقت توپ به صورت پنکک زدشون نخوره!!از اون رودباريان که از دروازه شير جه ميره که توپه بيرون محوطه جريمه رو بگيره! تا اون نصرتی که دو متر با مانسينی ميدوه کم مياره ميافته پايين! (ولی خوداييش نکونام خيلی قشنگ گل زد)
اين تيم به کجا می خواد برسه و چه قله های رفيعی رو می خواد فتح کنه من نميدونم!شما اگه فهميدين منو هم بی نصيب نکنين!حالا جدا از اين مسائل که جز نکات مثبت ايران بودن نکاته مثبت تری هم ايران داشت که عرض ميکنم!
نکات مثبت تر ايران:دفاع بی نقص  پاس کاری تگ زرب و ديدنی!  مهاجمانی بس عالی همچون علی دايی(يه مصرع شعر شد!!)  گل خوردن.که يکی از نکاتيست که هيچ تيمی نميتونه مثل ايران به اين خوبی انجام بده!!
ديگه تا به اين نتيجه نرسيدم که ايران همون برزيله بهتره برم!!
با آرزويه اينکه ديگه اين چنين خجل نشيم ميرم گورمو گم ميکنم!!


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید