بچه مثبت شیطون
 

ســـــــلام...امروز تو کلاس رياضی داشتيم در مورد سياست و اين مملکت حرف ميزديم.اونايی که منو ميشناسن ميدونن که من يه آدميم که شديدا با اين نظام مخالفم.واسه همينه يه خورده ميخوام  گله کنم!(قصد سياسی شدن ندارم ..فقط دارم دلمو خالی ميکنم)در ضمن انقدر گفتين که مجبور شدم بين نوشته بيشتر فاصله بذارم تا بتونين بخونين!)

 آخه کجای اين دنيا ديدين آدم از کشوری که هشت سال از عمرشو  نابود کرد حمايت کنه...کجا ديدين که يه کشور از کشوری که بمب شيميايی رو سر آدماش انداخت حمايت کنه؟آخه اقايونه آخوند...شما چه خيری از اين عرب ها ديدين که انقدر گو{...} می خورين..بسه ديگه...واقعا کسی حرفی نميتونه بزنه؟ميگن عراقيا ما رو نابود کردن که کردن..حالا که آمريکا به اونا حمله کرد بايد به اونا کمک کنيم..آخه بدبختا..همين عراقی که به قول خودتون دارين کمکش ميکنين ميگن که ايران اولين دشمن ماست!همين عراقی ها ما رو بی فرهنگ ميدونن.مايی که تمدنومون چندين هزار ساله... اصلا اون موقع که عراق به ماحمله کرد مگه يه کشور عربی اومد به ما کمک کنه؟کجا بودن اين عربای عزيزتون؟من نميدونم اينا چی رو ميخوان ثابت کنن؟ميخوان بگن ما قدرت اول مسلماناييم؟ميخوان بگن که فقط ما          مسلمون هستيم..ديگه هيچ کشوری مسلمون  نداره... نه...شما هيچ گو{...} نیستين.انقدر کثا{...} بازيی در آوردين که اين عربای نجسم ما رو آدم نميدونن.شما ريد{...} به شخصيت اين کشور رفتين...به جون خودم اگه امام خمينی عزيز هم الان دوباره زنده بشه بياد اينجا از اين همه گند کاری سکته ميکنه... آخه راهه امام اينه؟البته زيادم نبايد گله کنيم.وقتی تمام شخصيتای اول کشور آخوندن انتظاری نميشه داشت.باز خدا پدر اين محمد خاتمی روبيامرزه.درسته خيلی حرف ميزنه ولی باز يه خورده کار انجام ميده...خامنه ای به اصطلاح رهبر ما هم که کاری غير خوردنو خوابيدن نداره...حالا بعضی وقتام که به کشورای عربی حمله ميکنن ميادو غرغر ميکنه و از همسايگان عربش دفاع ميکنه.. بابا آدم چقد بايد تحمل کنه..اتفاقا همين امروز تو کلاس حساب کرديم که سهم روزانه ی هر خانواده ی ايرانی فقط از فروش نفت هشت هزار تومنه..باور ميکنين؟روزی هشت هزار تومن..ينی ماهی ۲۴۰هزار تومن...اصلا شما بگين ۱۰۰ هزار تومن..کو؟! بگيم ۱۴۰ هزار تومنو می خوان بگيرن کشور آباد کنن! بقيه رو که به ما ميتونن بدن ..نه؟ نميتونن؟ البته که نه!! بايد بگيرنو به حسابای خودشون اضافه کنن..بايد بگيرنو بفرستن تو جيبه رهبرو رفسنجانيو امثال اينا...شايد بگين منم مثله خيلی های ديگه کف اومدن وليعهدم...کف ديدن يه دختر بی روسريم!نه داداش.. هر چقدر من از اين دولت بدم مياد از اون دولتم بدم مياد...آقا مگه من حرفه بدی ميزنم؟ميگم آقايونه گردن کلفت! شما در هر صورت که می خورين مال ما رو..لا اقل يه خورده کمتر بخورين...يا ميخورين به ما هم بگين!ولا!...لا اقل آدم قبل از انقلاب ميدونست که چی به سر اين پولا مياد..اما حالا چی؟نه بگين ديگه..کسی میدونه اين همه پول چی ميشه؟حالا اينارو گفتم درست.ولی اينا همه فقط موارديه که درامد کشورو ميگيرن واسه خودشون و به ما که نميدن هيچ کشورو هم آباد نميکنن...وقتی بدتر ميشه که پوله ما رو هم ميگيرن..چه طوری؟مثلا ايران بزرگترين کشور توليد کننده ی پسته..خدا رو شکر اينو ميدونيم پولاش کجا ميره(رفسانجانی جون...نوش جونت!)...مساله اينه که پسته تو ايران کيلويی چهار هزار تومن يا حتی بيشتره...اخه اينه...کشوری که بزرگترين در توليد پسته باشه قيمت پسته بايد توش اين باشه..والا مردم کشورای ديگه حق دارن به ما بخندن...حق دارن به ما بگن نفهم...اگه نفهم نبوديم که نميذاشتيم اين بی شرفا اين جوری کيف کنن....(قصد توهين ندارم..در هر صورت منم جز مردم همين کشورم)ميان ميگن کشور غربی چيه؟! آدم بايد عرق وطن داشته باشه. ای نامردا ! آخه کجا يه نفر که بياد بگه داداش..شما که انقدر غرغر ميکنين چرا خودتون عمل نمکنين؟شما ميدونين که دختر آصفی سخنگوی دولته ما ۱۱ سال خارج کشور زندگی کرد؟والا اگه بدونين..دختری که شايد ۲۰ سالش به زور بشه..واين تازه يه موردش بود...بعضی ها ميگن بالاخره اين قيام دوم خرداد جواب داد..ميگم چه طوری؟ميگن همين که رييس مجلس آخوند نشد! همين که رييس شهرداری تهران از بيشتر شدن آزاديه جوونا حرف ميزنه.ميگن يواش يواش اونا دارن عقب نشينی ميکنن. بابا بد بختا..شما کجای کارين..همين رييس مجلس از صد تا آخوندم بدتره...راستيه راستيه...يه کثا{...} به تمام معنا..اين شهردار تهرانم يه چيزی مثله خاتمی..داداش حرفه..همين خاتمی رو اين راستيا گرفتن آوردنش رييس جمهور کردن...فکر کردی تو تعيين سر نوشت کشورت سهم داری؟نه عزيز..بد تو اشتباهی...مختو زدن..فکر کردی اين خاتمی با رای شما انتخاب شد؟به ولاه که اگه اونا نميخواستن نميشد..اونايی که منم نميشناسم کين!عزيزه دله برادر اينه.کشورمون اينه...ميدونم که با حرفه منو شما هم چيزی تغيير نميکنه...بايد عمل کرد.عملی که فکر نکنم حالا حالا صورت بگيره...اصلا بيخيال!ميدونين چرا؟چون خارجيا ميگن ایرانيا با حال ترين مردم دنيان! ميگن چه طور؟ميگن چون وقتی اعلام ميکنن قيمت تموم شده ی پيکان سه ونيم ميليونه ولی شش ميليون خريدو فروش ميشه کسی تعجب نميکنه...وقتی به دها نفر خون آلوده تزريق کردن کسی تعجب نکرد..وقتی درختای شمالو قطع کردنو گرگانو آب برد بازم کسی تعجب نکرد.وقتی جاده ها اين همه کشته ميده بازم کسی تعجب نمیکنه..اصولا ايرانيا بلدنيستن تعجب کنن.واسه همین باحال ترينيم!يا شايدم خ{...}ترين.(ولش کن)الان هم که اينو خوندی و فهميدی که تا حالا تعجب نکردی سعی نکن که تعجب کنی.چون هيچ وقت موفق نميشی...هيچ وقت..حالا ببين ما چه طوری تو خوابيم...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید