بچه مثبت شیطون
 

(..واقعا نمی دونم چرا ما اصلا به دنيا ميايم!!نه جدا راست ميگم.اين دنيا هيچ چيزی
جز بدبختی نداره.!! بعضی وقتا آرزوميکنم اصلا کاش دنيا نميامدمآدم تو اين دنيا يه
روز کيفور کيفوره يه روزم هی می ناله!!!کاش به دنيا نميامدم...به نظر شما آدم اگه
يه روز بفهمه بهترين دوستش داره تنهاش می زاره چه اهساسی بهش دست ميده؟شايد باور نکنين اگه می گفتن تو داری ميميری آنقدر ناراهت نمی شدم)
                                            **************            
شايد فهميده باشين برای من دوست از هر چيزی مهمتره!!!!!!!!قصدم از نوشتن متن بالا
فقط اين بود که برای چند لحظه هم که شده ياد مرگ بيفتين!!!!!!! فقط چند لحظه با
خودتون خلوت کنين...اگه يه روز بيان بهتون بگن بايد از اين دنيا بری چی کار
ميکنی؟!!!!!من که اصلا آمادگی سفر ندارم چه برسه سفر به اون دنيا!!!دوستان ؛ چرا
کاری کنيم که باز آيد پشيمانی؟!!بياين تا وقتی هستيم قدره همو بدونيم که شايد فردا
دير باشد .بياين تا دير نشده خودمونو برای يه سفر طولانی آماده کنيم!!!
                                     *************
از اينکه سرتونو درد آوردم excuse me .من اهله نصيحت کردن نيستم.از اون کسايی که
ميگن ما اهل نصيحت نيستيم ولی هی حرف ميزنن هم خوشم نمياد...هدفم فقط اين بود که
خودمونو از اين جهان لعنتی برای چند لحظه هم که شده بيرون ببريم و کمی هم فکر
کنيم!!اميد وارم شما عزيزان هم نظراتتونو برام بفرستين.حتما استقبال می کنم!!!
                                  **************   
راستی از اين ارا جيف بگزريم(!!!!!!)(نه شوخی کردم) من هر چی می خوام E_mail بفرستم نميشه!!!! يه کی به دادم برسه .
اين همه هم سايت وجود داره يکيش نميارزه!! الان دقيقا ۲۸ ساعت دارم يک ضرب با
internet کار می کنم!!! فقط ۵ ساعت خوابيدم!!!!!!! از تمام زندگانی افتادم... فعلا من می رم .نظراتتون رو حتما برام بفرستين...
راستی يه سر به اين سايت بزنين:
http://www.ardabili.com به درد جوونای ۲۲-۲۰ سال می خوره!!!!(حال کردين)(اين همه هم سايت وجود داره يکيش نميارزه!! )


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید