بچه مثبت شیطون
قدرت برتر موسوی

مناظره ی دیشب به شدت عالی بود. از چندین لحاظ:

اول اینکه به نظرم کروبی و موسوی بسیار خوب از همدگیر حمایت کردند. گیر های بیجا به همدیگر ندادند و مخصوصا آقای کروبی کمک بسیار زیادی به موسوی کردند تا بتوانند جانانه حرف بزنند.اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بیشترین کمک و همراهی را کروبی با موسوی کرد.

دوم اینکه موسوی بسیار خوب و با برنامه ظاهر شد. هم درورغ های احمدی نژاد را بیان کرد، هم برنامه های خود را معرفی کرد و هم نشان داد می تواند قاطعانه از حقوق خود و ملت دفاع کند.

سوم اینکه مهمترین نکته ی افشاگری های موسوی در این بود که لااقل ذهن مردم عادی را کمی درگیر کرد که : "نه، ممکن است احمدی نژاد هم دروغ بگوید". و مطمئنا با صداقتی که مردم در چهره ی موسوی دیدند و با خاطره ای که از او دارند، این تکان خوردن اذهان مردم عادی، به نفع موسوی خواهد بود.

چهارم اینکه موسوی با تدوین برنامه های خود و ارائه ی یک کتابچه، عملا راه را برای نقد خود باز گذاشت تا همین ماها 4 سال بعد و در صورتی که او رییس جمهور بود، به نقد او بپردازیم و او را زیر سوال ببریم. و این نمونه ی کوچکی از همان جریان آزاد اطلاعات است که موسوی اشاره کرده بود.

پنجم اینکه موسوی با قاطعیتی که امروز از خودش نشان داد، به شک و دودلی بسیاری از افراد که او را مناسب این کار نمی دیدند و ظن این را داشتند که او هم مانند خاتمی بعد از 4 سال بگوید نتوانستم، پایان داد و با تشری که به مجری زد اقتدار خود را به رخ کشید.

و ششم موسوی باز هم جمله ای بر زبان راند که مانند بعضی از جملات پیشین او در تاریخ جاودانه خواهد شد:

"ما امروز با یک پدیده شگفت‌انگیزی در کشور روبه‌رو هستیم که توی دوربین و رو به شما مردم نگاه می‌کند و سیاه را سفید می نامد، دو دو تامی گوید 10 تا می شود و ..."

و این مناظره است که باید تاریخی قلمداد شود.


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید