بچه مثبت شیطون
 

ســــــــــــــلام... از اينکه به من سر زدين ممنونم.

گاهی وقتها....

گاهی وقتها لازم است تحرير های نازک وجدانت را در تنهايی خود بشنوی.گاهی وقتها بايد توی کوچه پس کوچه های فراموشی رد پای انسان واقعی را دنبال کنی!انسان زيباست!انسان قدر رنگين کمانهای تجلی را خوب ميداند.
انسان نميتواند قلبش را مچاله کند و دور بيندازد!
گاهی وقتها بايد زندگی را از مردمک چشم ماهيهای قرمز توی حوض نگاه کرد!بايد زندگی را در آب ديد!
زندگی احساس نا مطلوب ندارد!زندگی خوب است به شرطی که جسمت خط ارتباطی روحت را گم نکند!
زندگی دلنشين است به شرط آنکه دلت فلزی نباشد!
زندگی معطر است مثل ياسهای سپيدی که روی ديوار روزهای آمده و نيامده ات؛لبخند خدا را خوشبو ميکند.
گاهی وقتها بايد طناب ببندی به شاخه های روحت و جسمت را به بازی بگيری!بايد فرمولهای ابديت را از بر کنی!بايد در نی آبتنی کنی!بايد در دف متلاطم شوی!بايد نوار قلب قناری ها را بشنوی.
بعد از آن هر وقت دلت تنگ شد غروب را خاموش کن!هر وقت احساس تناسخ کردی خودت را به درختی برسان و دستهايت را به تجلی دستهای خدا گره بزن.گلها را بشنو و سبزه ها را توی چشمهايت جا بده و خودت را بسپار به لطف خدا!
اما مراقب باش تا در رحمت الهی سر نخوری...


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید