بچه مثبت شیطون
 

ســــــلام!!
وا...چيه؟!چرا تعجب کردی؟خب بد کردم دارم مينويسم؟نتونستم...به جونه خودم نتونستم ننويسم...خيلی با خودم کل کل کردم که ديگه ننويسم! ولی نشد..من که خيلی خوشحالم دوباره به جمع بلاگ نويسا اضافه شدم...البته يه جا خوندم که وب گردا همون ولگردای قديمن ولی يه خورده با کلاس تر...ولی اگه ولگردی اينه منم می خوام ولگرد باشم...منم می خوام لا اُ بالی باشم! چيه مگه؟مشکليه؟معلومه که نيست!اگه هم باشه ...اصلا به تو چه؟!! من دوست دارم اين جوری باشم...به تو ربطی نداره!!
اه ه ه ه ه ه !!!بابا دمم گرم..بد جوش آوردم!معذرت..جالا از اين قضايا بگذريم.انگيزه يی که باعث شد من دوباره اين تو بنويسمو ميخوام بهتون بگم...اميد وارم که شما هم واسه يه بار اينو تو بلاگتون بذارين...
ديروز رفتم طبق معمول چهل چراغ خريدم...اومدم خونه و شروع کردم به خوندن...با اينکه مثله چند شماره قبلی خيلی بی خود بود ولی يه مطلبش خيلی منو تکون داد...اونم در مورد صدام و جناياتش بود و اينکه همه ازش شکايت کردن غيره ايران بدبخت که مثلا بيشترين خساراتو از صدام ديده بود...ادامش نوشته بود که چند تا از وکلای خوبه ايرانی خودشون جدا از دولت(وقتی آدم ميبينه دولت کاری نميکنه غيرتش اجازه نميده کاری نکنه..اونم ايرانيا)در قالب گروه NGO در حال تنظيم يه دعوا نامه عليه صدام هستن و از همه کسانی که در طول جنگ و يا بعدش (حالا قبلشم قبوله!) از عراق خساراتی رو ديدن تقاضا کردن که به اونا بگن .چون هرچی بيشتر از شکايات نامه باشه به نفعه ما...
حالا منم از شما خواهش ميکنم اين کارو بکنين.يعنی اگه خساراتی رو متحمل شدين برای انتقام هم که شده اونا رو در جريان بذارين.البته کاری نداره..يا ميتونين برين مجله ی چهل چراغ اين هفته رو بخرين چون توش يه فرم هست که مينونين پرش کنين و بفرستين.و در ضمن ميتونين به سايت چهل چراغم برين.
اميده من بر اينه که شما دوستای خوبم هم، اين فرمو پر کنين و بفرستين و هم تو بلاگتون  يه خورده در اين مورد بنويسين..البته شما  که مثله من مثلا خونتون شماله يا از جنگ دور بودين هم ميتونين اون فرمو پر کنين و بنويسين خسارات معنوی!! نه.. به جونه خودم راست ميگم..يکی از گزينه ها همينه...
در هر حال خيلی خوشحال شدم که اين موضوع باعث شد من به جمع شما دوباره اضافه شم.
راستی من بازم يه بلاگ راه انداختم که واسه بچه سمپاديا...هرکی دوست داره(چه سمپادی چه غيره سمپادی)ميتونه يه حالی به من بده...ممنونم ميشم يه سر به اونجام بزنين.آدرسشم اينه:
www.sampadghaemshahr.persianblog.ir
امروز چون خيلی خوشحالم دلم نمياد تموم کنم ولی چاره يی نيست...از شما بازم ممنونم...راستی اين قالب بلاگو هم يه خورده تغيير دادم...خيلی بی خود شده بود...
تا بــــــــعـــــــــــد...بــــــــای.


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید