بچه مثبت شیطون
 

ســــلام.اول اين که من يه چند روزی نبودم و گور خودمو رفته بودم که گم کنم ولی بدبختانه نشد...واسه همين برگشتم!(رفته بودم بلده ی نور!!) حالا بگذريم.از اين دوستای خوبم که نظر دادن هم بسی تشکر می کنم و از خدا واسشون اجر کبير مسعلت دارم!(واقعا ممنونم ازتون)
می خواستم در مورد سوفيست ها بنويسم و چشم...همين کارو کردم...راستی به هر کس که پس از خوندن اين متن سوفيست بشه يه ماچ ميدم!!
(نبينين که از تيریپ عرفانی و عشقی در اومدم.يه مدتی ميخوام بيخيال همه چی بشم)
يونانيا باستان عقيده داشتن موجودات اساطيری به نام ابو الهول در جاده ها و راه ها کمين ميکنن و مسافران تنها رو آزار ميدن.ابو الهول ها موجودات غول پيکری بودند .ترکيبی از انسان و شير.چيزی شبيه ابوالهول مصر که تو جاده ها می ايستادن و راه مسافرا رو ميبستن.اونا از مسافرا يه سوال می پرسيدن.اگه اون جوابو درست ميداد اجازه ی عبور پيدا ميکرد و گرنه ابوالهول عزيز اونو میخورد!
ادیپوس شهريار در نمايشنامه ی سوفوکل با جواب دادن به يه سوال ابوالهول يه شهری رو از مصيبت نجات داد و به پادشاهی رسيد.شکل گيری چنين اسطوره ی زيبايی در سه هزار سال پيش تنها يه دليل ميتونه داشته باشه.اونم اينه که يونانيان دانايی رو تنها راه زيستن می دونستن.وقتی افلاطون در آرمان شهر خياليش به اين نتيجه ميرسه که که فيلسوفا بايد حکومتو در دست بگيره چندان حرف عجيبی نميزنه.چون دانايی تنها راه عبور از جاده هاست.مسافر خاک آلود با ترس و لرز می پرسه : آگاهی به چه قيمت؟ و ابو الهول با خونسردی جواب ميده:به قيمت زندگيت!
اما آگاهی چيزی دست نيافتنی است.پاسخ دادن به سوال ابوالهول کار چندان آسانی نيست و حتی غير ممکنه.ابوالهول با پنجه ی غول پيکرش راه رو بر تو ميبنده و از تو میپرسه : اگر يک مرد بگويد من دروغ می گويم آيا باز هم دروغ می گويد؟پاسخ مثبت يا منفی به اين سوال بی فايده است.اگر ابوالهول چنين سوالی از شما پرسيد بهتره سکوت کنين و خودتونو واسه مرگ آماده کنين!
معما های بی جواب ابوالهول به sorties مشهورن.کلمه ی soros در زبان يونانی به معنای خرمن است!چرا که معمای خرمن  لاينحل ترين سوال ابوالهول ها به حساب مياد:
ابوالهول:آيا يک دانه گندم می تواند به تنهايی خرمنی بسازد؟ دو دانه گندم چه طور؟ سه دانه گندم چه ؟
ابوالهول اين سوال ها رو سلسله وار را از تو ميپرسه وه هر کدوم از اون ها يک نه قاطع خواهد بود.احتمالا يک شبانه روزی می گذرد و تو وفتی به خودت ميايی که او ميپرسد:آيا ده هزار دانه گندوم خرمنی تشکيل ميدهد؟اون وقته که تو بازی رو باخته يی!بی آنکه مرز تبديل دانه به خرمن رو دونسته باشی.فرض کنين که در آخرين لحظه جرات پيدا ميکنی و به ابوالهول ميگويی بله...ده هزار گندوم يک خرمن است..در اين صورت ابوالهول سوالهاشو اينگونه پی ميگيرد: اگر ده هزار دانه گندوم خرمنی بسازد پس نه هزار و نهصد و نود و نه گندم هم خرمنی ميسازد.... او اعدادو يکی يکی پايين ميارد تا به صفر برسد و اون وقت که تو ميتونی اون اعداد رو شمارش معکوس زندگيت به حساب بياری...
معما های ابوالهول به تو نشون ميده ساده ترين مفاهيمی رو که فکر ميکنی به اونا آگاهی داری در واقع تاريک ترين نقاط فکر تو هستن.همه ی ما ادعا ميکنيم تفاوت يه دونه گندوم و خرمنو ميدونيم اما ابوالهول به ما ثابت ميکنه که ما هيچی نميدونيم!
فلسفه ی ابهام در يونان باستان بازار گرمی داشت.روزگاری که افلاطون و ارسطو و شاگردانشون از منطق و دانايی حرف ميزدن کسای ديگری هم بودن که در کوچه های آتن پرسه ميزدن و به رهگذرا ياد آوری ميکردن که هيچ حقيقتی وجود نداره.اونا در اصطلاح سوفيست بودن.سوفيست ها اين توانايی رو داشتن که به شيوه ی ابوالهول ها با چند بازی زبانی به تو بگن که تا امروز اشتباه ميکردی.روز لزوما روشن تر از شب نيست.دو خط موازی ممکن روزی به هم برسن! يا مادر تو لزوما بزرگ تر از تو نيست!
سوفيست ها با تدريس اصول فلسفه درآمد خوبی داشتن.در صورتی که افلاطون و ارسطو دانايی خودشونو بی مزد به شاگردا می بخشيدن.قدرت گرفتن فلسفه ی افلاطونی و ارسطويی باعث شد نسل سوفيست ها در يونان باستان منقرض بشه.اما فلسفه ی زبان امروز کم کم به اين نتيجه میرسه که اگر در تاريخ فلسفه امثال افلاطون و ارسطو راه سوفيست ها رو سد نميکردن بشر به افق ديده بازتری ميرسيد.
ادامه باشه واسه بعد!....فعلا بای...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید