بچه مثبت شیطون
 

ســــلام.اول اينکه بازم منو شر منده کردين ممنونم.حتما و بزودی به همه سر ميزنم.دوم اينکه از علی عزيز و خواهر خوبش که منو شرمنده کردن خيلی ممنونم.(هر چند با علی قهرم! )(ولی  دوستش دارم!)
امروز ميخوام يه شعر خيلی با حال واستون بنويسم.اميد وارم خوشتون بياد.

چاقاله بادوم يه دختر / تنبل و چاق و خپله / موقع خوردن که ميشه / خيلی زرنگ و زبله
از صبح تا شب هی ميخوره / فقط به فکر شکمه / هر چی به اون غذا بدی / بازم ميگه خيلی کمه
مامان جون خوبی داره / اونم يه زن خيلی چاقه / غذا های خوب می پزه / مهربون و خوش اخلاقه
باباش ميره از صبح تا شب / کار ميکنه،کارگره / از بس که زحمت ميکشه / مثل مداد ها لاغره
هر چی که پول در مياره / با اون خوراکی ميخره / اما به اين سادگی ها / سير نميشه اين دختره

راستی من ميخوام درباره ی فلسفه ی زبان اين تو مطلب بنويسم.(در باره ی ابول الهول)چون من يک سوفيست به تمام معنا هستم.خيلی از کارشناسا معتقدن که اگه کسايی مثل ارسطو جلوی اين سوفيست ها رو نميگرفتن الان بشر به افق ديد باز تری ميرسيد.(گور بابای ارسطو)
اين بحث خيلی زياده.حتما واستون به طور کلی ميگم سوفيست ها کين و چه اعتقادی دارن.بحث جالبيه.(حوصله ی تايپ کردنو ندارم!!) فعلا تا بعد...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید