بچه مثبت شیطون
 

سـلام...
هنوز نميدونم از شروع دوستيم با اون چقدر ميگذره و نميدونم که چه قدر تو مسير عشق قدم گذاشتم. فقط همينو ميدونم که از خاک تيره بلند شدم و به آفتاب لبخند زدم...به کمکش قدم تو راه گذاشتم و الان که به پشت سرم نگاه ميکنم جز دشت بي کران خداي عزو وجل هيچي نميبينم.قبل از اين نميتونستم حدس بزنم که اين دوستي انقدر خير و برکت داره.با اون من فهميدم کي هستم و با کمک اون تونستم رو پاي خودم وايسم..و با ياري اون تونستم قدم بردارم و پيش برم ...
الان به ياد ايام تنهايي تازه معني تهي دستي و فقرو ميفهمم و واقعاْ که فقير ترين آدما آدماي بي دوستن و عاجزترينشون کسيه که نتونه با کسي دوست بشه و يا به تعبير مولاي عزيز که مي فرمايد:عاجزترين و ناتوان ترين مردم باز کساني هستن که دوستاني رو که هم دارن از دست بدن.
خيلي ها ميان مردمن...ولي خيلي تنهان...تو جمع هستن...ولي احساس غريبي ميکنن...
اشکال کار کجا ؟تو خودخواهي يا خود کم بيني؟...
کامنت هاي مطلب قبلو که ميديدم همه داشتن از دوستي و عشق فرارميکردن...از اون
احسان عزيز که عاشق شدنو گناه ميدونه! تا اون مهسان که تو عشقش شکست خورد.ولی جدا از اينا بعضی هام مثل نسترن عزيز يا الهه جون با من موافق بودن.بعضی از اين دوستای خيلی با حالم که آخر حالن هم بی خيال همه چيز  ميگن بزنيم به شمال.مثلا شوالیه رز سیاه که تابستون قرار بريم شمال!البته من خودم شماليم.ولی خوب عيبی نداره!
راستی بازم يه معذرت خواهی بدهکارم.اخه به هيچ کدوم از شما سر نزدم.راستش وقت اصلا ندارم.اين مطلبو هم ۴ روز طول مشيد تموم کنم و توش به چند تا از شما دوستای خوبم لينک دادم تا از من دلخور نشين.از بقيه هم خيلی معذرت ميخوام.انشااله تابستون جبران ميکنم.


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید