بچه مثبت شیطون
دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم..

لعنت. دیروز می خواستم برم کامپیوتر یکیو ردیف کنم که وسط راه بنزین ماشین تموم شد. پدرم در اومد تا برم پمب بنزین 4 لیتر بنزین بگیرمو بیارم بریزم تو ماشین. لعنت ابدی خدا بر کسانی که مسبب این جریان ها هستند. مسبب اینکه خدای منابع نفتی تو جهان هستیم، اون وقت وضعمون اینجوریه.

تهرانم که میری بدتر. رهبر می خواد بره تو کنفرانس غزه شرکت کنه اون وقت تو باید تا ساعت 6 غروب تو خیابونا الاف شی که یه وقت خدایی نکرده کسی قصد سو نسبت به ایشون نداشته باشه.

تصمیم دارم دکوراسیون اتاقمو عوض کنم. گشتن با بچه های معماری همین بدبختیام داره. فردا برم یه خورده خرید کنم. آه در بساط ندارم. ضمن اینکه باید یه اسپیکر خوب و بزرگم بخرم. هنوز نفهمیدم چرا وقتی ساعت از 9 شب می گذره صدای اسپیکرم میره رو بالاترین حدش تا ساعت 4، 5 بامداد که بخوابم.

در راستای حمایت از شعار معروفم مبنی بر اینکه "زندگی به تخمتم نباشه" دیروز با بچه ها رفتیم باغ و یه کباب مشتی با چند دست قلیون زدیم تو رگ. رهبر کیه، آی تی چی، دکوراسیون کیلو چند. عشق و حالو بچسب.


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید