بچه مثبت شیطون
 

حالا تو باور نکن...

ديگه اون روزايی که زير نم نم بارون قدم می زديم گذشت...گذشت اون روزايی که زير آفتاب کمرنگ پاييزی روی يه نيمکت مينشستيم و قصه می گفتيم...گذشت اون روزايی که بی خيال سرما آدم برفی درست می کرديم...گذشت...گذشت...و هزاران گذشت ديگه...


حالا نه حوصله ی قدم زدن دارم , نه حوصله ی قصه گفتن و نه آدم برفی درست کردن...ديگه حتی صدای خنده های خودم رو نميشنوم...نمی دونم اشکال از نم نم بارونه يا بيرنگی آفتاب و يا آب شدن برف ها!...
شايد هم اشکال از گوش ها ی منه که سنگين شده و ديگه صدای خنده ها رو نمیشنوه...

امروز دلم می خواد تنها باشم.نه...حالا تنهای تنها که نه...با يه نفر که هميشه حرفامو گوش ميده...حالا که حوصله ی خودمو ندارم ، فقط حاضرم يه نفرو تو خلوت تنهاييم راه بدم،حتی اگه تو باور نکنی که من اصلاً باهاش حرف بزنم...ولی اون تنها کسيه که هميشه به حرفام گوش ميده...

هر چقدر هم که حالم بد باشه وقتی باهاش حرف می زنم يه حس خوبی پيدا می کنم.حالا تو باور نکن.اما اون تنها کسيه که که من اعتراف ميکنم خيلی دوسش دارم.شايد خيلی های ديگه رو هم دوست داشته باشم ولی بهشون نميگم...باشه...بخند!...نگام کن و بگو بچه سوسول!تو رو چه به اين حرفا...تو برو بشين پای کامپیوتر و تا صبح چت کن.اصلاً برو سراغ رفيقات...برو ول گردی...


هر چی بگی ولی من دروغ نميگم و باهاش هم حرف ميزنم...من حتی يه لحظه هاييم واسه خودم دارم که فقط اونو توش راه ميدم.بالاخره يکی بايد باشه که حوصله ی درد دل های منو داشته باشه ديگه...بازم که داری ميخندی!باشه تو باور نکن...اشکال نداره...ولی اون هست و من هم باهاش حرف ميزنم...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید