بچه مثبت شیطون
 

چرا بعضی ها از آدم ها اين همه به آدما بدی ميکنن؟آخه من نميدونم چرا اين خدا(که منو دوست داره!)

اين آدما رو دعوا نميکنه؟آخه خدا جون واسه چی اونا رو نميزنی؟خب بزن ديگه...مثلاْ همين صدام...چقدر

دير ذليلش کردی؟واسه اين که بنده های خوبتو بکشه؟...پس واسه چی؟خب بگو ديگه...يا بوشو...چرا

سريعتر مثله صدامش نميکنی؟شارونو چی؟قصدت اينه که بنده هاتو آزمايش کنی؟اخه چقدر؟به چه

قيمتی؟به چه بهايی؟...بهشت؟...يعنی ارزشو داره؟من که هر چی فکر می کنم نميتونم بفهمم يه آدم

واسه چيزی که نميبينه و نميدونه چيه انقدر زجر بکشه.ديگران چه طوری ميفهمن من نميدونم...راستش

اگه اين آزمايش  ۱ سال يا ۲سال بود شايد ميتونستم تحمل کنم ولی انقدر نه...۵۰ سال نه...اصلاْ غير

 قابل تصوره...

بياين همه با هم دستامونو به سوی خدا دراز کنيمو بگيم ای خدا...ای رحيم...ای کريم...ای جليل...تمومه

 اين آدمای بدو بکش!


بياين دعا کنيم که خدا همه ی اون کسايی رو که اين همه زجرو تحمل ميکنن بفرسته بهشت...


بياين دعا کنيم که خدا ما رو به راهه راست هدايت کنه تا شايد ما هم يه شانسی بياريمو بريم بهشت...

(البته من که مطمئنن جهنميم...چون خدا منو از همه بيشتر دوست داره...)


اصلاْ بياين بگيم که خدا جون ما رو هم زودتر ببر اون دنيا تا بيشتر از اين شرمنده و خجل نشيم...    

                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگه سرتونو درد آوردم از همه تون عذر ميخوام...بازم مثله هميشه به اميد استجابت دعا مطالبو ادامه ميدم...

از وقتی خدا که خداوند جهانو خلق کرد عده ی کمی بودند که همه چيزشان عشق بود,اکثريت مردم به اون ها ميگفتند:ديوونه.... 

( copy شده از:ديونه ديونه)

بارها نگاهت کردمو تو  يکبار نپرسيدی که معنای اين نگاه چيست  و اين صدای ناموزون ، طپشهای قلب کيست خنديدی و صدای گريه مرا در ميان همهمه خنده هايت گم کردی و آنزمان که دل من زير دستان بيرحم عشق به خود می طپيد ، دست و پا زدن دلم را به خنده نشستی. آه ... ! که در اين غوغای بی مهری دلخوش به محبت تو بودم و آندم که تکيه گاهی برای خويش نميديدم به شانه های تو می انديشيدممن حرارت دستان گرم تو را باور کرده بودماندوه تو را         بغضهای بی طاقت شبانه ات رالغزش مردمک چشمانت را همه را باور کرده بودم من عشق را آنزمان که نگاهم می کردی باور کرده بودم !

                                                                  ***

اما اکنون ... !اکنون که ديگر ستاره بختم در آسمان نگاهت سوسو نميزند اکنون که ديگر مرا بر باد تقدير سپرده ای و در کوچه پس کوچه های خاطر خويش مرا از ياد برده ایديگر به چه اميدی خلوت شبانه خود را از زمزمه بغض آلود نامت پر کنم؟ديگر به چه اميدی شبهای سياه خويش را سر کنم ؟به چه اميدی ... ؟

                                                                   ***

رهايم کن !بگذار با درد خود بسوزمبگذار آتشی را که در من افروخته ای در گير و دار روزگار خاموش کنم رهايم کن !                      بگذار فراموش کنم !
                                                                 


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید