بچه مثبت شیطون
عجب صبری خدا دارد...

در این آهنگ چه قدر خاطره برای من، خانوادم و تنی چند از فامیلامون نفهته است، خدا میدونه. شبایی که دور هم بودیم، پدرم می خوند و البته ماهم همراهیش می کردیم. با این آهنگا بزرگ شدیم.

با کیفیت بالا آپلودش کردم. آهنگ پرستو ها، خواننده: حسن شجایی. فکرشو نمی تونین بکنین این آهنگ مال 50 سال قبل. چه شعری، چه آهنگی...

یکی می گفت تو هم آوازه خون شهر ما بودی، چرا حالا نمی خوانی، چرا حالا نمی گویی، چرا حالا نمی خوانی...
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد..
پرستو ها همه رفتند، کبوتر ها همه رفتند، همه همشهریان بار سفر بستند..
درون کوچه های شهر ما پاییز طولانیست.. نمی دانم بهاری هست.. نمی دانم صدایی هست..
عجب صبری خدا دارد.. عجب صبری خدا دارد.. عجب صبری خدا دارد...

از اینجا به صورت مستقیم دانلود کنید.

دوست دارم آهنگ "نامه رسان" رو هم بذارم. بی نظیره. شایدم صدای بابا رو ضبط کردم و گذاشتم. انصافن قشنگ تر می خونه.


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید