بچه مثبت شیطون
پلو!

شاید یکی از مهمترین دلایلی که ما شمالی ها انقدر برنج(پلو) می خوریم این باشه که دسترسی مردم این منطقه به برنج راحت تره. هر چند درصد افرادی که هنوز زمین شالیزاری دارن کم شده، اما با این حال این صفت در مردم این دیار باقی مونده!

خوابگاه که بودم، اکثرن با مصطفی که مشهدی بود غذا می خوردم. من درست می کردم و اون ظرفا رو میشست! یه چند باری به غذام گیر داده بود که مثلن من فلان چیزو می خورم یا نمی خورم اما برخورد من مجبور به سکوتش کرده بود. به این دلیل که می دونست اگه من لج کنم باید گرسنگی بکشه!

یادم نمیره، یه شب با التماس اومد بهم گفت: جان عرفان بیا امشب پلو نخوریم!! اینو گفت من غش کردم! گفتم گمشو بابا. ما اونجا یه روز پلو نخوریم زمینو زمانو به هم میریزیم اون وقت تو میگی نخوریم؟!

احتمالن به همین خاطرم هست مردای اینحا شکمای بزرگی دارن! در هر صورت پلو اینجا هم معنی با زندگی هست! پلو نباشه، زندگی بی معناست!

مطالب اون وبلاگم (دهکده آی تی) از دستتون در نره؟


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید