بچه مثبت شیطون
که مازندران شهر ما یاد باد، بر و بومش همه آباد باد!

دیروز چه بارونی زد. طولانی نبود زیاد اما تا به امروز چنین شدتی رو ندیده بودم. ترکوند. اگه 2 ساعت اینجوری میزد کل مازندرانو آب میبرد.

خاطره ی جنگل نوردی امسالو که خرداد ماه با احسان و محمود رفتیم هیچ وقت فراموش نمی کنم. یکی از رویایی ترین روز های زندگیم بود. بی نظیر بود. بی نظیر. 4 روز تو جنگل بودیم که دو روزشو کلن راه رفتیم. اصلن فکرشو نمی کردم هنوز چنین جاهایی وجود داشته باشه تو شمال. مخصوصن روز دوم. بین راه به یه کلبه رسیدیم. دم آقاهه گرم. ما رو برد تو. خیس خیس شده بودیم. تمام راه بارون میزد. رفتیم کنار بخاری هیزمی گرم شدیم. کنسرو لوبیامونو گذاشتیم رو بخاری. بعد اینکه گرم شد رو میز نشستیمو عین قحطی زده ها شروع کردیم به خوردن. عین فیلم های خارجی! خداییش الان که فکر می کنم روانم پاک میشه! یه ساعت از اون روزو به تمام آرزو های بزرگ اینترنتیم نمیدم! یک وجب از خاک مازندرانو به ماساچوست امریکا که آرزمو برم اونجا نمیدم!! شاعر که بیراه نمیگه:

اگر اصفهان است نصف جهان.. تمام جهان است مازندران


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید