بچه مثبت شیطون
 

ســـــــــــــــــلام:
اميد وارم حالتون مثله هميشه خوب باشه!!امروز تو مدرسه داشتيم با اينترنت کار می کرديم منم مثله هميشه شروع به دستمال زنی دبير کردم!!رفتم تو بلاگم بعدش دبيرمونو صدا کردم تا بياد بلاگمو ببينه!!  آقا دبير اومد ديد داشت ديوانه ميشد!!گفت بابا تو ديگه کی هستی!!من مخلصه همتون هستم!!
اينم از دستمال زنی امروز ما.......

                                      ****************************************

يك حرومزادهء  صادق كسيه كه وقتي نيمه هاي شب صداي پاي دزد رو مي شنوه .. آهسته از جاش بلند

ميشه .. تفنگش رو بر مي داره .. پاورچين به سراغ دزد ميره .. لولهء تفنگش رو روي شقيقه اش ميزاره و

 ميگه: (( رفيق، مي دونم كه تو انسان شريفي هستي كه فقط از روي نياز دست به اين عمل شنيع

زدي اما چه كنم كه درست جلوي لولهء تفنگ من ایستادي)) و بنگ! شليك مي كنه.

خوب بود؟!!يه واقيعيتی اين امر........
                                                               
اينو هم تقديم به همه ی عاشقای دنيا ميکنم!!!!!!
 

بهترين راه براي اينكه تاريخ تولد دوست دخترت هميشه يادت بمونه اينه كه فقط يه بار اون رو فراموش كني.

 جدی راست نگفتم؟! مــــــخلصه همتون............

 


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید