بچه مثبت شیطون
واژه ی امروز
غروبهای داغ را گذرانده ام ، شیطانی های کودکانه، خوابهای گس و شیرین، اری! همه گذشته اند،و هر لحظه با یاد تووحضور تو.اما چند روزی است که نسیمی از شمال می وزد و به خاطر می اورد ابر و باران و دلهای گرفته و خزان طلایی را . اما تو... از تو دورم . و دلتنگ برای حتی کلامی از تو شنیدن . دلتنگ برای دلتنگی هایت . دلتنگ لحظه ای با هم بودن . چون همیشه میخواهمت در هر زاویه ی تنم .اما ندانم که سوار بر کدام قاصدک ، سویت ایم و بفشارم دستهای مهربانت را . از غم نمی نویسم ، نه ! از غصه هم نمی نویسم . اندوه را نمی خواهم ، شکوه ای هم نیست . اشک؟هیچ! فقط واژه ای که انعکاس کوچک لحظه هاست و تمام قصه و غصه ام.دلتنگم برایت . و سخت است که دل بگشایم با عکسی و کلامی در پستوی ذهنی و نوای عاشقانه ی غروبی و  خاطره ی  گرمی دستی.دشوار اینکه تنها خود خودت مرحمی و بس.چشم دوخته به آسمان گرفته ی ابستن ، که زاید اشکهایی از اعماق وجود.تا شاید در منشور نگاهشان بینی این دل و این نگاه منتظر را که قطره قطره ذوب می شوند در هر قدم این فاصله...آسمان شما نمی بارد؟اینجا که غوغاست! دلهای بی طاقت زیاد و اشکهای اسمان زیاد! اسمان شما نمی بارد؟خود را به هر قطره اش سپردم ، آسمانتان نمی بارد؟

پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید