بچه مثبت شیطون
سکس از دو زاویه...

ديروز تو يه بلاگی رفتم كه يک پسری در مورد رابطش با دوست دخترش توش مينوشت.البته چند سالی ميشه كه ديگه اون بلاگ آپ نميشه اما يه سری مسائلی توش نوشته بود كه واسم جالب و بعضا مضحك بود!
اولين مورد رابطه ی جنسی دو نفری كه عاشقه همديگن بود.ظاهرا اون آقا با دوستش چنين رابطه يی رو تجربه كرده بود و تو يه پست نوشته بود كه اگه واقعا دو طرف بهم اطمينان دارن و دوست دارن عشقشون و وابستگيشون بهم بيشتر شه چنين رابطه يی رو تجربه كنن.نوشته بود وقتی دختری به پسری اجازه ميده كه اونو ببوسه اين نشون ميده كه دختر به اون پسر اطمينان داره و پسر لذت ميبره از اين موضوع(البته اين نكتم ذكر شده بود كه بعضی از پسرا در مورد چنين دخترايی فكر ديگه يی می كنن كه نه اون نويسنده دوست داشت در مورد اين جور افراد بحث كنه و نه من).در چند تا پست بعدشم درد دل كرده بود كه دوست دخترش قرار بره كرج و رابطشون خيلی كمتر ميشه.و فكر می كرد كه اين موضوع باعث ميشه عشقشون كم رنگ شه(كه شد) و وقتی همو نميبينن از دل هم برن بيرون..همون طور كه گفتم اين دو تا موضوع واسم جالب بود واسه همين نوشتم كه در موردشون يه خورده توضيح از ديد خودم بدم.
اول در مورد اين دوری بگم.به نظر من وقتی عشقی عشق باشه دوری نه تنها عامل نگران گننده يی نيست بلكه می تونه يه لطفی باشه كه خدا در حق اون دو تا عاشق انجام داده.چون اين جور، علاقه ی بسيار شديد تری بين اون دو نفر به وجود مياد كه اگر پيش هم بودن شايد اصلا شكل نمی گرفت.لذت شوق ديدار معشوق بينشون ايجاد ميشه كه اصلا قابل وصف نيست.اون پسر كه از اين دوری نگرانه به نظر من رابطش اصلا يه رابطه ی عاشقانه بر خلاف ادعای خودش نبوده و بيشتر مربوط به لذت های بودن با يه دختر ميشد.
اما در مورد سكس دو نفر كه همديگه رو دوست دارن.مسلما بين يه دختر و پسر، چه رابطه ی دوست پسر و دوست دختری بر قرار باشه و چه رابطه ی عاشقانه اين علاقه كه چنين رابطه يی برقرار كنن به وجود مياد و اين ربطی به نوع رابطه نداره.به رابطه های ساده و زود گذر كه هر دوطرف فقط برای ارضای همين نياز با هم دوست ميشن كاری ندارم.اما در يه رابطه ی عاشقانه كه اون پسر ادعا كرده بود سكس باعث وابستگی ميشه و علاقه رو بيشتر می كنه؛ می خوام بگم درسته وقتی دختر پسری كه همديگه رو عاشقانه دوست دارن با هم سكس می كنن در وهله ی اول كاملا چنين حسی به وجود مياد و دو طرف بهم وابسته ميشن و علاقشونم به هم بيشتر ميشه.اما چيزی كه اون پسر بهش توجه نداشت و آخرم گريبانشو به نظر من گرفت نتيچه ی اين سكسا در دراز مدت بوده.من ايجاد علاقه ی آنی بعد سكسو بيشتر به همون شهوت آنی قبل سكس تشبيه می كنم.آدم بخواد همون لحظه در مورد اين شهوت صحبت كنه با اينكه بعدش خيلی تفاوت داره.به نظر من وقتی دو نفر با هم سكس می كنن درست ممكن يه حس خيلی خوبی نسبت بهم پيدا كنن يه مدت اما در دراز مدت سكس تنها عاملی ميشه واسه از بين رفتن اون رابطه ی عاشقانه كه اگه سكس باهاش آميخته نميشد می تونست خيلی بيشتر ادامه پيدا كنه و چه بسا يه زندگی شيرينی رو ايجاد كنه.سكس هر چی باشه و از هر نوعی باشه در هر صورت سكسه! و گناه.اونم چه گناهی.و هيچ وقت يه گناه باعث بهبود يه چيزی نميشه.اگه دو نفری كه همديگرو دوست دارن اينجوری به قضيه نگاه كنن و يا لااقل بعد يه مدت چنين بينشی پيدا كنن مسلما رابطشون دووم خيلی بيشتری پيدا می كنه .تازه بعد يه مدت وقتی ميبينن می تونستم با هم سكس كنن ولی نكردن و ميبينن انقدر قدرت داشتن كه در برابر اين احساس لعنتی بياستن هم احساس لذت و پيروزی می كنن و هم احساس اعتماد بيشتر و دائمی تری نسبت بهم پيدا می كنن.اگه با اين دیدم موافق نيستين مسلما نمی تونين اينو انکار كنين كه وقتی رابطه ی دو نفری كه با هم سكس داشتن بعد يه مدت به هر دليلی بهم بخوره واسه جنس مونث اين رابطه٬ شديدا گرون تموم ميشه و فكراش همش به اين سمت ميره كه ازش استفاده ی ابزاری شده.و اينم قبول دارين كه دفع خطر و ضرر احتمالی واجبه. پس اگه دختر هستين به خاطر خودتون و اگر پسر هستين و ادعای عاشقی دارین به خاطر عشقتون رابطه تونو با سكس آميخته نكنين.شايد اگه اون پسر هم به نتايج دراز مدت سكس فكر می كرد ديگه پست آخرش مربوط به پايان رابطش با دوست دخترش كه ادعا می كرد عاشقشه نميشد و شايدم همچنان تو اون بلاگ مينوشت.
اينم آدرس بلاگش كه اگه خواستين برين ببينين.
يادمون نره كه زنا(يا همون سكس كه بيشتر واسه اينكه بزرگی گناهو كم كنيم از اين واژه استفاده می كنيم) يكی از بزرگترين گناهانه و چنين گناهی هيچ وقت نمی تونه يه رابطه رو بهتر كنه كه هيچ، بلكه باعث ويرانيشم ميشه...
من ترا در تو جستجو كردم
نه در آن خواب های رويائی
در دو دست تو سخت كاويدم
پر شدم؛ پر شدم؛ ز زيبايی
موفق باشيد.


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید