بچه مثبت شیطون
 

و عليکم......

از اون اونجا که من شديدا آدم روشنفکری هستم باز هم مطالب زيبايی نوشتم که از شما دوستان عزيز

 دريغ نميکنم(!!!!!!!)(از کسانی که فهميدند تقاضای سکوت دارم!!!....)

ترين های اجتماعی: (آخرين اثر من!!!)

۱ـبی موقع ترين سفر سال:سفر پرسن چارلز وليعد انگليس به ايران(يه يکی بگه مرد حسابی تو اگه

بيل زن بودی ،قبل از جدايی از پرسنل دايانا بيل ميزدی...)

۲ـحکيمانه ترين اظهار نظر سال:اظهار نظر آقای اردشير لاريجانی پس از اعطای جايزه ی صلح نوبل به

شيرين عبادی(وقتی ازش پرسيدن نظرت درباره ی برنده شدن خانوم عبادی چيست؟گفت:از اين که يه

ايرانی اين قدر پول برنده شد خوشحالم!!!)

۳ـخوشبخت ترين مرد سال:همسر شيرين جون!!!!!!

۴ـخوشبخت ترين زن سال:همسر دکتر خرازی وزير امور خارجه ی عزيز.

۵ـاعصاب خورد کننده ترين صدای تک خوان سال:صدای پشه ای که زير لحاف آدم رفته باشه!...

۶ـبدترين سرمايه گذاری سال:چاپ هفتاد و دوم ديوان پروين اعتصامی.

۷ـاحمقانه ترين سرمايه گذاری:سرمايه گذاری معنوی برای عاقل کردن کاوه مشکات!!!

۸ـو خوشمزه ترين نوشيدنی سال:دلستر با ليموی تازه و نمک و اگر باشه زيتون!!!

                                  

تشويق نکنين!!!!راستي،(هر کی چلچراغ ميخواد ما هستيم،از شماره ی ۱ تا آخرين شماره(۹۱)رو دارم).

   يه چيز ديگه:تو اون نظر سنجی فقط ۸ نفر برام mail زدن!!!!بد ضايع شدم!!!!                                              

ديگه از اين کارای خدا پسندانا انجام نميدم!!!

                                                


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید