بچه مثبت شیطون
کد :: ۱۳٩٦/۸/٢
اتفاقات :: ۱۳٩٦/٧/٢٥
توکل به خدا :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
شب یلدا :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
توافق تاریخی هسته ای :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
روز :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
بعد از مدت ها... :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
یدونه ی من :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
۱۳٩۳/۱۱/٢٤ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
صبر :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
۱۳٩۳/۱۱/٢ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
۱۳٩۳/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
۱۳٩۳/۱٠/۱٧ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
۱۳٩۳/۱٠/٧ :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
۱۳٩۳/۱٠/٥ :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
۱۳٩۳/۸/٢۱ :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
گشایش :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱۳ :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
درد دل یک بچه مثبت شیطون! :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
دنیای این روزای من :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
ماه رمضون :: ۱۳٩۳/٥/٥
حول حالنا الی احسن الحال :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
هدایت :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
تولد :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
قرآن حکیم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
کار :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/٢ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
ترکم نکن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
ببار باران :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
۱۳٩٢/٩/٢۳ :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
۱۳٩٢/٩/۱٦ :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
کار :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
یا الله :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
قربون مست نگات :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
از من چه می ماند؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
منو کشتی، دوباره زنده کردی :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
برای یار قدیمی :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
امید به آینده ای بهتر از 8 سال گذشته :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
۱۳٩٢/۳/۱٧ :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
جشن قهرمانی :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
با تشکر ! :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
اوووف :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
و الله ما راینا حبا بلا ملامه... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
با یاد او :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
نعمت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
شوق وصالت را در سر دارم... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
دریا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
توفیق :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
زمان :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
تصمیم :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
... :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
حسین جانم... :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
شب قدر :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
سبزی! :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
رنگین کمون :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
سالی دگر گذشت... :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
شیما، دوست خوب :: ۱۳٩۱/۳/٦
از جمله فضایل بلاگ نویسی :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
نقطه ای برای آغاز :: ۱۳٩۱/٢/٢
درس :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
باغداری :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
من طربم، طرب منم :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
وداع از مسجد الحرام :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
از مکه، به ایران :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
مکه :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
نبار برایم، نبار، نبار، نبااااااااااار :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
مخاطره ای بزرگ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
کلی شکرت خدایا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
شب بود :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
ظلمتو نفسی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
مثبت اندیشی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
یلدا 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
الحمدلله کما هو اهله :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
... :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
دلم با رفتنت تنگه... :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
تو که نباشی دلگیرم... :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
حس تازه :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
این همه تنها شدن... :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
یا مولا :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
انار... :: ۱۳٩٠/٧/۸
:(((( :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
خاطراتو فراموش می کنم مو به موشو :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
شب بود، ماه پشت ابر بود..! :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
دعا :: ۱۳٩٠/٦/۱
آبتنی :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
دیگه دیره، دارم میرم :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
الان وقتشه دستتو بدی دست من! :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
همچنان روزی روزگاری! :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
همصدا تر از همیشه! :: ۱۳٩٠/٥/٤
با تو آرامشو احساس می کنم :: ۱۳٩٠/٤/۸
معجزه :: ۱۳٩٠/٤/٧
واژه به واژه :: ۱۳٩٠/٤/٦
من و دریا، من و بارون :: ۱۳٩٠/٤/۳
دیده بگشا :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
طعم خوب معافیت :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
دو راهی سرنوشت؛ شاید :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
بر من نظری کن :: ۱۳٩٠/۳/٩
محکمتر بزن :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
ده روزه‌ی عمـر این‌ همـه افسـانـه نــدارد :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
عید 1390 :: ۱۳٩٠/۱/٥
کار و شکرگزاری :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
خدایا :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
وطن :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
این وبلاگو باز می کنم با نام تو یا حسین :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
خداحافظ بچه مثبت شیطون :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
تولد 21 سالگی یک عدد محمدعرفان :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
شکر :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
۱۳۸٩/۳/۱٢ :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
هوا گرمه این روزا، داریوشم آلبوم داده و ... ! :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
تدریس :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
روزی روزگاری :: ۱۳۸٩/۳/٦
چشمک ستاره ها رو میشمردیم، یادته؟ :: ۱۳۸٩/۳/٤
قاصدک :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
برای تو نازنینم... :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
گاگا :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
عاقبت به خیری :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
این روزها 2 :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
این روزها :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
رفت از دستم اختیار :: ۱۳۸٩/٢/٦
کنسرت همایون شجریان :: ۱۳۸٩/٢/۱
نبسته کس به من دل :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
دلم گرفته ای دوست :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
زنده باد این عاشقانه :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
فرار از "فرار از زندان" ! :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
آخر هفته :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
برنامه ریزی :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
عشوه مکن، هلهله آغاز مکن، این منم... :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
یاد ایامی... :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
به همین راحتی تموم؟ :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
بقربون خم زلف سیاهت :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
۱۳۸٩/۱/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
من موفق هستم. من موفق هستم..... :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
سفر اهواز - قسمت چهارم و آخر :: ۱۳۸٩/۱/٤
سفر اهواز - قسمت سوم :: ۱۳۸٩/۱/۳
سفر اهواز - قسمت دوم :: ۱۳۸٩/۱/٢
سفر اهواز - قسمت اول :: ۱۳۸٩/۱/۱
۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
درسی از زندگی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
بار و بندیلو ببند :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
عشق دیرین... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
همه شنگولیم، همه چی آرومه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
روزگار... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
خانه ی جدید! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
موبایل جدید :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
اینترنت :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
خواهر زاده ها ! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
برنامه سال 89 - قسمت دوم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
تو به من دل بستی... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
برنامه سال 89 - قسمت اول :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
بازبینی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
کنسلش کن رفتنو... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
:( :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
مهندس! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
تو ای وطن... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
روز های شیرین :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
together again :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
شبکه :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
به نام خدا، شروعی جدید :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
قلیون! :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
با اینکه دردمندم، دلم می خواد بخندم :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
وبلاگ :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
خواهش می کنم! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
آخرین سنگر سکوته! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
سنتی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
ولنتاین :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
بلاگستان :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
چیزی از رفتن نگو، نه نگو :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
یا سیدی، یا مولا :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
الکی بگم جدا شیم :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
روان پریشی به نام محمدعرفان! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
من فقط عاشق توام :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
من فقط عاشق اینم، روزایی که با تو تنهام.. کار و بار زندگیمو، بذارم واسه فردا... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
صبح است! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
بازم روزی روزگاری! :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
بی تو خالیه تمام این دقایق... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
پست ترکیبی؛ کاری و عشقی! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
پیدات کنم، حتی اگه پروازمو پرپر کنی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
که در خروش آمدی، به جنب و جوش آمدی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
مگه کوه رو میشه به بند کشید؟ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
تولدت مبارک :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
یاد باد :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
خواهر دوست داشتنی من :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
نو که اومد به بازار... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
Call Me When You Are Sober :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
زندگی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
بردمت، تا کهکشان های عشق :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
توی تنهاییم، فقط به تو فکر می کنم :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
آن خس و خاشاک تویی :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
آقای من حسین، مولای من حسین :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
اعتراف نامه - 1 :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
یا ابا عبداالله :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
روی روزگاری بازم! :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
نظری به سوی ما کن... :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
رویای زیبای عشق... :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
روزی روزگاری نمیدونم چندم ! :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
شب عاشقان بی‌دل :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
بله ! :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
نه نگو، از این سفر با من نگو... :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
وطن، وطن، وطن... :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
توهم نامه ! :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
مهندس ارشک! :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
مضراب عشق! :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
خورشید آرزوی منی، گرم تر بتاب :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
تولدت مبارک اشکان جقله ! :: ۱۳۸۸/٩/٩
آخرین بارم میگم: بانو نرو، نرو از پیش من نرو :: ۱۳۸۸/٩/۸
عیدتون مبارک :: ۱۳۸۸/٩/٧
روزی روزگاری نمیدونم چندم! :: ۱۳۸۸/٩/٦
الگوریتم Link State ! :: ۱۳۸۸/٩/۳
من و خودم! :: ۱۳۸۸/٩/۱
به چه رو روم به گلشن! :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
از عشقی که گم شد و رفت، عاشق مردم شد و رفت.. :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
خوش به حال روزگار... :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
خزان گلچین کند این باغهای حسرت ما را.. :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
میذاره میره وقتی فهمید دیگه دوسش داری... :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
آخرین بارم میگم، بانو نرو.. نرو، از پیش من نرو... :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
:( :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
ستاره بود تو مشتمو... :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
که هنوز..... :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
روزی روزگاری n اٌم ! :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
دردل 2 :: ۱۳۸۸/۸/٧
به کجایی ای گل من... :: ۱۳۸۸/۸/٦
که تو عاشقم چرایی؟ :: ۱۳۸۸/۸/٥
پس از آن غروب رفتن، اولین طلوع من باش :: ۱۳۸۸/۸/٤
توهمات فانتزی شهرستان! :: ۱۳۸۸/۸/۳
بابی انت و امی... :: ۱۳۸۸/۸/۱
گل باغ آشنایی :: ۱۳۸۸/۸/۱
چه کنم که هست اینها، گل باغ آشنایی :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
سپاه عشق در پی است :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
زهی عشق، زهی کار، زهی بار.. :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
بگذار سر به سینه ی من :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
میمیرم اگه از تو نشونی نمونه عزیزم... :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
آی! با شما هستم، این درها را باز کنید :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
می خواهم فریاد بلندی بکشم :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
از دل شب ها، یکه و تنها... :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
چرا باورت نشد که من عاشقت شدم؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
وطنم وطنم وطنم! :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
در خواب آخر عشق من... :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
what can I tell you my brother, my killer :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
یار قشنگ دلم، بیا که تنگ دلم :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
وطن، وطن ! :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
افسوس که گذشته، دیگه بر نمی گرده! :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
اگر که ایستاده ام؛ برای تو، به راه تو... :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
روزی روزگاری 2 :: ۱۳۸۸/٧/٩
بگو بگو... :: ۱۳۸۸/٧/٦
روزی روزگاری 1 :: ۱۳۸۸/٧/٥
در همه دیر مغان نیست چنان شیدایی... :: ۱۳۸۸/٧/٥
۱۳۸۸/٧/٤ :: ۱۳۸۸/٧/٤
ریشه در اعماق اقیانوس دارد، شاید... :: ۱۳۸۸/٧/٢
شیدایی..! :: ۱۳۸۸/٧/۱
آه ای صبا... :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
ایران! :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
سانسور می کنیم..! :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
روزی روزگاری... :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
... :: ۱۳۸۸/٦/٢٤
لایو! :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
اینکه زاده ی آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی..! :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
تو میری شاید که فردا، رنگ بهتری بیاره... :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
یاهو ممه ! :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
جومونگ و ... :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
اه باران، ای امید جان بیداران... :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
ویکتوریا ! :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
... :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
و حق با توست... :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
تصادف! :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
... :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
تفنگت را زمین بگذار! :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
... :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
آخه تازگیا بلا شدی، اینو رو نکرده بودی... :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
گذشته... :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
روز وبلاگ نویسی :: ۱۳۸۸/٦/٩
تو می خندی، چه شیرینه! :: ۱۳۸۸/٦/٦
آزادیت مبارک :: ۱۳۸۸/٦/٢
گریه نمی کنم، نه اینکه سنگم... :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
چرخی در توییتر... :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
بگو یادت نرفته، منو یادت نرفته... :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
Success is like your own shadow :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
طلوع من، طلوع من... :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
در جست و جوی دوست... :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
من غریبم، پرپرم کن... :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
... :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
نوستالوژی... :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
بیا، همیشه یار هم باشیم.. :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
نیمه شعبان :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
روزی روزگاری :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
YOU :: ۱۳۸۸/٥/٩
واژه ی امروز :: ۱۳۸۸/٥/٧
به به :: ۱۳۸۸/٥/٧
ولی خب دل که دارم..! :: ۱۳۸۸/٥/٦
نه واسه من گریه نکن، به درد من نمی خوره... :: ۱۳۸۸/٥/٥
به شرطی که بدونم، شاد و خوشبختی... :: ۱۳۸۸/٥/۱
کمی از توییتر... :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
میبینی خدا؟ :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
من از هوای جاده دلگیرم... :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
روزی روزگاری :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
شینو شینو شین شینو، دامنای چین چینو! :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
شاباش شاباش، شهیاد بمون باهاش! :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
آبی های کو ن گلابی! :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
ای بابا :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
نشر کمی اطلاعات! :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
... :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
وب سایت شبکه :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
بلاگر ها را آزاد کنید... :: ۱۳۸۸/٤/٦
تو بزن، تبر بزن... :: ۱۳۸۸/٤/٦
یاد باد... :: ۱۳۸۸/٤/٤
از این ور و اون ور... :: ۱۳۸۸/٤/٢
کین عمر طی نمودی، اندر امیدواری... :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
یک دختر، یک خواهر، یک عــــــشــــق... :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
خدایااااا :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
روز های سیاه آینده... :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
برگی از تاریخ :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
تلاش ما برای انتشار واقعیت ها... :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
مرگ بر دیکتاتور... :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
نه بزرگ اصلاح طلبان به کودتاچیان.. :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
ما این انتخابات را قبول نداریم... :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
موجی سبز در راه است... :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
این طرف و آن طرف... :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
قدرت برتر موسوی :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
تنفس :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
نگاهی به اتفاقات... :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
و دست خدا، بالاتر از هر دستی است... :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
نگاهی به آینده... :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
رییس جمهور دروغ گو :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
انتقاد بلی، تخریب نه :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
کمی از اینور و اونور :: ۱۳۸۸/۳/٩
چرا میر حسین؟ :: ۱۳۸۸/۳/۸
روزنوشت :: ۱۳۸۸/۳/٥
روزمره نویسی :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
نمایشگاه کتاب :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
وقتی تو گریه می کنی.. :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
خاطرات ما دو تا همین جاها بود... :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
از اون ور دنیا، باز نامه رسیده... :: ۱۳۸۸/٢/٧
استقلال :: ۱۳۸۸/٢/٦
بدون تو... :: ۱۳۸۸/٢/٤
عالم پر است از تو ، غایب منم ز غفلت :: ۱۳۸۸/٢/٢
ای شب از رویای تو رنگین شده... :: ۱۳۸۸/٢/٢
تو روحت احمدینژاد :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
خسته ام از همه، خسته از دنیا.. :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
نمی دونم، واقعا نمی دونم :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
شکر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
شعر و غزل نمی تونه وصفت کنه! :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
یه ریزه، دو ریزه! :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
بارون بارونه :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
عیوب من :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
لعنت :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
قلیونتم! :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
چرا؟ جوابشو تو می دونی! :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
به به :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
من باب مستند شبکه 3 :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
تمکین! :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
فناوری اطلاعات :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
درجه تب، رفت بالا! :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
من که کاری نکردم، چرا تنهام گذاشتی؟ :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
ای شگرف، ای ژرف، ای پر شور، ای دریای عشق... :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
شکر! :: ۱۳۸۸/۱/۸
به، اینارو ... :: ۱۳۸۸/۱/٧
به به... :: ۱۳۸۸/۱/٦
امشب اگر یاری کنی... :: ۱۳۸۸/۱/٥
امشب اگر یاری کنی.. :: ۱۳۸۸/۱/۳
مرگ بر مستکبر.. :: ۱۳۸۸/۱/۱
عید اومد بهار اومد تو دوری اما.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
نه از بارون یه پیغام، نه از دریا خبر دارم.. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
عجب لبایی داره، جووون..! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
به خاطر منم شده مواظب خودت باش.. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
تو که بی قرار شب و ستاره ای.. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
عید اومد، بهار اومد، تو دوری اما..! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
دلداده ام بر باد.. بر هر چه بادا باد.. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
یه دل نه صد دل عاشق، ولی انگار نه انگار.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
عزیز من چشم انتظارم نذار، بیا و زندگی رو با خود بیار.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
بیا اینجا رکس! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
حس ندارم، سر به زیرم، گوشه گیرم، کاش بمیرم.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
تو قلب تو دیگه، جایی واسه امثال من نیست :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
عشق است شاهی :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
یکی نیست بگه ایناروس.. چرا موهات اینجوری بیناموس :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
بندر :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
یادم نمیره، بوی عطری که، واست خریدم، اون روز برفی.. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
من ابر بودم.. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
وقاحتم حدی داره بابا.. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
نشسته ام به راه تو، مگر شبی باز آیی.. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
رسوای عالمت کنن، اون چشای در به درت.. :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
تنها نرو، تنها نمی تونی.. :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
الحمد الله :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
یار دبستانی من.. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
بذار با تو بسوزه جسم خستم.. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
ویندوز 7 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
کجاست اون که واست میمرده.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
اشک اینجاست.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
آنها فکر می کنند که آزاد هستند.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
حکومت مطلقه.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
دلم مجنون دریای حسین.. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
بابام خیلی مهربون بود... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٧
آتش و سنگ کم است.. چوبه ی دار کجاست... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
یا حسینم یا حسین.. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
منو جداییت ای دل.. :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
برکش جامی دیگر.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
لنگ در هوا.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
همین را بگویم.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
آقامون دلبره... :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
اه یکی بود یکی نبود.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
دلم گرفته ای همسفر.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
سان سان.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
می سوزن خشک و تر.. :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
مرغ شیدا.. :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
نازنینم، این چه رسمیست.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
شبای رفتن تو... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
پیاده آمده بودم‌، پیاده خواهم رفت‌ :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
ای شب از رویای تو رنگین شده.. :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
یه شب دیگه پیشم بمون.. :: ۱۳۸٧/٩/٢٩
برای او نوشتم، برای تو هوس بود :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
گلکم، نازکم... :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
بانو جون، دورت می گردم..! :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
اون روزا که خسته بودی :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
وزیر نابودی کشاورزی :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
می ستیزم با تنهایی :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
یا شیخ، یا سیدی :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
کمی در سیاست :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
مرغ شیدا :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
یار دبستانی من :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
که من سیم بیچاره ی باندم..! :: ۱۳۸٧/٩/٩
از تو هستم، بت پرستم... :: ۱۳۸٧/٩/٦
ارضا شدن با اینتر! :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
نامه رسان، نامه ی من دیر شد :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
عجب صبری خدا دارد... :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
دنیا نداره، هیچ جاییو، به این باحالی! :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
بین منو تو :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
تاریک، اما نزدیک! :: ۱۳۸٧/۸/۳
وقتی تو با من نیستی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
تکرار من، در من :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
۱۳۸٧/٧/۱٥ :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
ارشک، مایه ی رشک!! :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
لعنت خدا بر تو :: ۱۳۸٧/٧/٩
مچکریم پرشین بلاگ :: ۱۳۸٧/٧/۱
۱۳۸٧/٧/۱ :: ۱۳۸٧/٧/۱
و رتل القرآن ترتیلا :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
ای شب از رویای تو رنگین شده :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
پلو! :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
که مازندران شهر ما یاد باد، بر و بومش همه آباد باد! :: ۱۳۸٧/٦/۸
تولدت مبارک :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
برای تو شیوای خوبم... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
آبجی! :: ۱۳۸٦/٩/۸
سرگرمی تو... :: ۱۳۸٦/٩/۱
اگه خونسرده نگام به دل نگیر..! :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
پس از آن غروب رفتن... :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
دنبال کی می گردی، عشق تو، روبه روته... :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
ای که تویی همه ... :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
دلم میگه... :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
بیا تا من برات بمیرم... :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
افسردگیم عالمی داره :: ۱۳۸٦/٥/۳
بهترین خاطرات من :: ۱۳۸٦/٥/۱
خیلی دور، خیلی نزدیک! :: ۱۳۸٦/٤/۳۱
آرزوهای دنیوی من! :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
تو کرم بودی که عاشقت شدم! :: ۱۳۸٦/٤/٢٧
که هنوز عاشق تو هستم... :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
هرگز نگو ببند! :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
به نام خدا :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
IT World :: ۱۳۸٦/۱/٧
خداحافظ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
پس چرا عاشق نباشم..! :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
ببوسم خاک پاک... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
ولنتاين! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
عشق! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
بهترين بهترين من :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
دل من... :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
چی؟! :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
خا..بمير عرفان! :: ۱۳۸٥/٩/٩
واژه ی امروز :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
واژه ی امروز :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
فوران احساسات! :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
هيچ کس معشوق توست :: ۱۳۸٥/۸/٢
خدا با ماست... :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
صدای ساز تو می آيد... :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
ماه آرزوها... :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
سکس از دو زاویه... :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
آغوش تو... :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
اشک... :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
دوستت دارم... :: ۱۳۸٥/٦/٩
تنها ترين... :: ۱۳۸٥/٦/٦
I really miss you :: ۱۳۸٥/٦/۳
درک می کنی چی نوشتم؟ :: ۱۳۸٥/٦/٢
اينا کين خدا؟ :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
من از لب تو... :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
ای ول..! :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
۱۳۸٥/٤/۱٧ :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
تولدت مبارک :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
پوکونده! :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
دوست داشتن :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
استقلال :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
نصيحت :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
لياقت :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
قدردانی :: ۱۳۸٥/۱/۱۳
خوشبختم :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
آينه :: ۱۳۸٥/۱/٩
آينده :: ۱۳۸٥/۱/٧
آرزو :: ۱۳۸٥/۱/٥
شکر :: ۱۳۸٥/۱/۳
سالی که نکوس از بهارش پيداس! :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
سال نو مبارک :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
تولد بلاگم مبارک... :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
تناقض :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
بازم اعتراض :: ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
وقتی بچه اينجوری خوشه بذار باشه! :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
محرم و عرف های غلط. :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
قرآن و طبيعت :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
آخرين يادگاری... :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
به تو ربطی نداره... :: ۱۳۸٤/۱٠/٤
هوای وصال! :: ۱۳۸٤/۱٠/۱
زندگی رو! :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
سلام... :: ۱۳۸٤/٩/٢٥
يادشان گرامی باد... :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
تعطيل... :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
انتظار :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
عرفان از منظری ديگر..! :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
دوستون دارم... :: ۱۳۸٤/٩/٤
اومدم! :: ۱۳۸٤/۸/٢۱
از خدا بخواين هر چی صلاحه پيش بياد... :: ۱۳۸٤/۸/٦
تشکر نامه ی مخصوص! :: ۱۳۸٤/۸/۱
هم ترانه ياد من باش :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
ياد باد ياد گذشته شاد باد :: ۱۳۸٤/٧/٢۱
افکار مغشوش! :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
معنويت! :: ۱۳۸٤/٧/۱٧
نا اميدی! :: ۱۳۸٤/٧/۱۳
شعر مينويسم! :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
۲ مهر :: ۱۳۸٤/٧/٢
تا دو مهر... :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
انا لا اقدر! :: ۱۳۸٤/٦/٢۳
سگ! :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
تریپ گيج! :: ۱۳۸٤/٦/۱٥
تمام... :: ۱۳۸٤/٦/۱۳
ای بابا! :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
قالب جديدو عشق است! :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
تشکر نامه. :: ۱۳۸٤/٦/٥
دات کام شدم!!! :: ۱۳۸٤/٦/٢
بدبخت نامه! :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
کره خر دوباره برگشت! :: ۱۳۸٤/٥/٢٦
I will be go for EVER :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
يه خر اينجا مينويسد! :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
بياين به اين وبلاگ.... :: ۱۳۸٤/٥/۱
آخرين پست يا نه؟! :: ۱۳۸٤/٤/۳۱
هوا می خوام... :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
Everything will be change :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
رفتم... :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
دوست دارم... :: ۱۳۸٤/٤/٢٤
آمدم! :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
عرفان بدشانس! :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
من يک کرگدن هستم! :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
عاشق شدم من... :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
Enythink is Possible :: ۱۳۸٤/٤/٧
سکوتم از رضايت نيست.. :: ۱۳۸٤/٤/٢
فقط دکتر معيين... :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
رويا :: ۱۳۸٤/۳/٦
ايمان :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
Happy the feast of Norooz :: ۱۳۸٤/۱/٧
عشـــق گذشتن از مرز وجوده.. :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
و آنگاه ديگر هيچ... :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
۱۳۸۳/٩/٢٩ :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
۱۳۸۳/٧/۳ :: ۱۳۸۳/٧/۳
۱۳۸۳/٦/۱٧ :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
۱۳۸۳/٦/٩ :: ۱۳۸۳/٦/٩
۱۳۸۳/٥/۳۱ :: ۱۳۸۳/٥/۳۱
۱۳۸۳/٥/٢۳ :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
۱۳۸۳/٥/٦ :: ۱۳۸۳/٥/٦
۱۳۸۳/٤/۱ :: ۱۳۸۳/٤/۱
۱۳۸۳/۳/۱٩ :: ۱۳۸۳/۳/۱٩
۱۳۸۳/۳/۱٠ :: ۱۳۸۳/۳/۱٠
۱۳۸۳/٢/٢۸ :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
۱۳۸۳/٢/۱۸ :: ۱۳۸۳/٢/۱۸
۱۳۸۳/٢/٩ :: ۱۳۸۳/٢/٩
۱۳۸۳/٢/٦ :: ۱۳۸۳/٢/٦
۱۳۸۳/٢/۳ :: ۱۳۸۳/٢/۳
۱۳۸۳/٢/۱ :: ۱۳۸۳/٢/۱
۱۳۸۳/۱/۳٠ :: ۱۳۸۳/۱/۳٠
۱۳۸۳/۱/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
۱۳۸۳/۱/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱/٢٦
۱۳۸۳/۱/٢٥ :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
۱۳۸۳/۱/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
۱۳۸۳/۱/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱/٢۱
۱۳۸۳/۱/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
۱۳۸۳/۱/٧ :: ۱۳۸۳/۱/٧
۱۳۸۳/۱/٥ :: ۱۳۸۳/۱/٥
۱۳۸۳/۱/٤ :: ۱۳۸۳/۱/٤
۱۳۸۳/۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱/٢
۱۳۸٢/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۸
۱۳۸٢/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
۱۳۸٢/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
۱۳۸٢/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
matyz :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٢
» آبان ٩٦
» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید