بچه مثبت شیطون
یا الله

امیدوارم همواره و در تمامی لحظات به یاد خداوند بزرگ باشیم. و تا آخرین لحظه ی زندگیمون همینو از خدا بخوایم. ازش بخوایم که لحظه ای ما رو به حال خودمون وانگذاره. بخوایم که ما را به راه راست هدایت کنه. بخوایم که توفیق عطا بفرماید تا راضی باشیم به رضایش.

ایشالله به همه توفیق افزایش علم عطا بفرماید. علمی که در راه او و برای کسب رضایت ذات مقدسش باشد. انشالله که هیچ وقت و در هیچ زمانی غرور ما رو در بر نگیره.

انشالله همواره توفیق تلاش کردن داشته باشیم. هیچ وقت خسته نشیم. هیچ وقت درگیر دنیا و مال نشیم. هیچ وقت به حرفای دیگران توجهی نکنیم. انشالله چشم بد از همه دور باشه، از ما هم دور باشه.

خدایا توفیق عطا بفرما تا آخرین لحظه ی زندگیمون به یادت باشیم و ازت درخواست کمک کنیم.


پيام هاي ديگران ()

قربون مست نگات

هر هفته تهران و آخر هفته قائمشهر. هر هفته تهران و آخر هفته بابل. هر هفته تهران و آخر هفته آشتیان!

خدایا شکرت بابت همه ی این نعمت ها. توفیق عطا بفرما صبوری پیشه کنیم و در آزمایش هایت مردود نشیم. خدایا خودت ما رو به بهترین راه هدایت بفرما. توفیق عطا بفرما همواره کار درست و صحیح را انجام بدیم.

خدایا توفیق عطا بفرما از خاشعین باشیم اگر لایق هستیم و صلاح میدانی. هیچ وقت مغرور نشیم انشالله. و همیشه همینا رو ازت بخوایم.

ولی خدایا ! خداییش آخر هفته هات و به خصوص پنج شنبه هات رو شکر! توفیق عطا بفرما همیشه شکرگزار نعمت هات باشیم. تا همیشه.


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید