بچه مثبت شیطون
واژه ی امروز

غروبهای داغ را گذرانده ام ، شیطانی های کودکانه، خوابهای گس و شیرین، اری! همه گذشته اند،و هر لحظه با یاد تووحضور تو.اما چند روزی است که نسیمی از شمال می وزد و به خاطر می اورد ابر و باران و دلهای گرفته و خزان طلایی را . اما تو... از تو دورم . و دلتنگ برای حتی کلامی از تو شنیدن . دلتنگ برای دلتنگی هایت . دلتنگ لحظه ای با هم بودن . چون همیشه میخواهمت در هر زاویه ی تنم .اما ندانم که سوار بر کدام قاصدک ، سویت ایم و بفشارم دستهای مهربانت را . از غم نمی نویسم ، نه ! از غصه هم نمی نویسم . اندوه را نمی خواهم ، شکوه ای هم نیست . اشک؟هیچ! فقط واژه ای که انعکاس کوچک لحظه هاست و تمام قصه و غصه ام.دلتنگم برایت . و سخت است که دل بگشایم با عکسی و کلامی در پستوی ذهنی و نوای عاشقانه ی غروبی و  خاطره ی  گرمی دستی.دشوار اینکه تنها خود خودت مرحمی و بس.چشم دوخته به آسمان گرفته ی ابستن ، که زاید اشکهایی از اعماق وجود.تا شاید در منشور نگاهشان بینی این دل و این نگاه منتظر را که قطره قطره ذوب می شوند در هر قدم این فاصله...آسمان شما نمی بارد؟اینجا که غوغاست! دلهای بی طاقت زیاد و اشکهای اسمان زیاد! اسمان شما نمی بارد؟خود را به هر قطره اش سپردم ، آسمانتان نمی بارد؟


پيام هاي ديگران ()

واژه ی امروز
غروبهای داغ را گذرانده ام ، شیطانی های کودکانه، خوابهای گس و شیرین، اری! همه گذشته اند،و هر لحظه با یاد تووحضور تو.اما چند روزی است که نسیمی از شمال می وزد و به خاطر می اورد ابر و باران و دلهای گرفته و خزان طلایی را . اما تو... از تو دورم . و دلتنگ برای حتی کلامی از تو شنیدن . دلتنگ برای دلتنگی هایت . دلتنگ لحظه ای با هم بودن . چون همیشه میخواهمت در هر زاویه ی تنم .اما ندانم که سوار بر کدام قاصدک ، سویت ایم و بفشارم دستهای مهربانت را . از غم نمی نویسم ، نه ! از غصه هم نمی نویسم . اندوه را نمی خواهم ، شکوه ای هم نیست . اشک؟هیچ! فقط واژه ای که انعکاس کوچک لحظه هاست و تمام قصه و غصه ام.دلتنگم برایت . و سخت است که دل بگشایم با عکسی و کلامی در پستوی ذهنی و نوای عاشقانه ی غروبی و  خاطره ی  گرمی دستی.دشوار اینکه تنها خود خودت مرحمی و بس.چشم دوخته به آسمان گرفته ی ابستن ، که زاید اشکهایی از اعماق وجود.تا شاید در منشور نگاهشان بینی این دل و این نگاه منتظر را که قطره قطره ذوب می شوند در هر قدم این فاصله...آسمان شما نمی بارد؟اینجا که غوغاست! دلهای بی طاقت زیاد و اشکهای اسمان زیاد! اسمان شما نمی بارد؟خود را به هر قطره اش سپردم ، آسمانتان نمی بارد؟

پيام هاي ديگران ()

فوران احساسات!

کاش زندگی آسونتر می گرفت به آدم٬ مگه نه؟
کاش انقد زیاد احساساتی نبودم٬ انگار نه انگار مرد هستم!
میرم جلو آینه هی میگم جیگی جیگی!!
امسال کنکورو بدمو کاممو دوباره باز کنم٬ دیگه نت پر سرعت میگیرم که از شر خرید نت راحت شم!
مرسی از شیوا که زحمت میکشه بلاگمونو آپ می کنه.
یه عالمه دوسش دارم
نساجی مازندران با راه آهن تهران مسابقه فوتبال داره! برم ورزشگاه ببینم! هر چی باشه من با تهران مخصوصا میدون راه آهنش کلی خاطره دارم!! نه؟!!


پيام هاي ديگران ()

هيچ کس معشوق توست

عاشقي می خواست به سفر برود. روزها و ماه ها و سال ها بود که چمدان می بست. هی هفته ها را تا می کرد و توی چمدان می گذاشت. هی ماه ها را مرتب می کرد و روی هم می چید و هی سال ها را جمع می کرد و به چمدانش اضافه می کرد.

او هر روز توی جیب های چمدانش شنبه و یکشنبه می ریخت و چه قرن هایی را که ته ته چمدانش جا داده بود.

و سال ها بود که خدا تماشایش می کرد و لبخند می زد و چیزی نمی گفت. اما سرانجام روزی خدا به او گفت: عزیز عاشق، فکر نمی کنی سفرت دارد دیر می شود؟ چمدانت زیادی سنگین است. با این همه سال و قرن و این همه ماه و هفته چه می خواهی بکنی؟

عاشق گفت : خدایا! عشق، سفری دور و دراز است. من به همه این ماه ها و هفته ها احتیاج دارم. به همه این سال ها و قرن ها، زیرا هر قدر که عاشقی کنم، باز هم کم است.

خدا گفت : اما عاشقی، سبکی است. عاشقی، سفر ثانیه است. نه درنگ قرن ها و سال ها. بلند شو و برو و هیچ چیز با خودت نبر، جز همین ثانیه که من به تو می دهم.

عاشق گفت : چیزی با خود نمی برم، باشد. نه قرنی و نه سالی و نه ماه و هفته ای را.

اما خدایا ! هر عاشقی به کسی محتاج است. به کسی که همراهی اش کند. به کسی که پا به پایش بیاید. به کسی که اسمش معشوق است.

خدا گفت : نه ؛ نه کسی و نه چیزی. "هیچ چیز" توشه توست و "هیچ کس" معشوق تو، در سفری که که نامش عشق است.

و آنگاه خدا چمدان سنگین عاشق را از او گرفت و راهی اش کرد.
عاشق راه افتاد و سبک بود و هیچ چیز نداشت. جز چند ثانیه که خدا به او داده بود.

عاشق راه افتاد و تنها بود و هیچ کس را نداشت. جز خدا که همیشه با او بود.

عرفان نظرآهاری


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید