بچه مثبت شیطون
پوکونده!

سلام...
با عرض پوزش.
مانيتورم پوکيده شد!
خدمت ميرسم بعدا...


پيام هاي ديگران ()

دوست داشتن

عشق اساس زندگيه.پس من همه رو دوست دارم.


پيام هاي ديگران ()

استقلال

عاقبت تبانی همينه همينه!


پيام هاي ديگران ()

نصيحت

کسی که دوست خود را در پنهان نصيحت کند او را زيبا می سازد و کسی که آشکارا وی را نصيحت کند باعث زشتی او می شود.


پيام هاي ديگران ()

لياقت

مسخره ترين جمله ی دنيا:من لياقتشو ندارم.


پيام هاي ديگران ()

قدردانی

من هميشه قدردان آفرينش و زيبايی های طبيعی خدايم هستم.


پيام هاي ديگران ()

خوشبختم

من با خود تکرار می کنم: خوشبختم٬ سالمم و حال خوشی دارم.


پيام هاي ديگران ()

آينه

مومن برای برادر خويش همانند آينه است.نا ملايمات و بدی ها رو از وی دور می سازد


پيام هاي ديگران ()

آينده

من می دونم بهترين راه پيش بينی آينده ساختن اونه.

من ۸۵


پيام هاي ديگران ()

آرزو

من زندگی رو خجالت زده می کنم و به همه آرزوهام می رسم.

من ۸۵


پيام هاي ديگران ()

شکر

روز ديگری رسيده.خدا رو شکر می کنم که نمی گذاره از شروع دوباره بترسم...

من ۸۵


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید