بچه مثبت شیطون
 

سلام.از اين همه لطفه شما ممنونم...

                                                       *******************
بلند بلند ميخندی

اشکامو که پاک ميکنم ميبينم روبه رو نشستی.به من لبخند ميزنی.تو دلم ميگم اين چقدر دلش خوشه.تو اين شلوغی که همه دارن گريه ميکنن خنده از لبش نميره که اشک بشه تو چشماش.شيطنت از چشاش برق ميزنه.انقدر نگام ميکنی که منو هم به خنده می ندازی.هيچ وقت نمی خوای دست از مسخره بازی برداری؟!از جام بلند ميشم.آخ آخ... سرم خورد به تيزی پنجره. بلند ميخندی و مسخرم ميکنی!
ميگم ساکت باش زشته.آخه اينجا جای اين حرفا نيست.دنبالم راه ميافتی که چی؟!و تو ميخندی...بلند بلند...اصلاْ نگران نگاهای خشن ديگران نيستی.با خيال راحت برام جوک تعريف ميکنی.خاله خانومو با اون مدل بينی اش مسخره ميکنی! و دنبال من راه ميافتی اتاق به اتاق.نميدونم چرا دلم نمياد شاديت رو خراب کنم.ای کاش ميتونستم سرت داد بزنم که بسه ديگه.زشته!ولی خودمم دوست دارم پا به پات بخندمو مسخره بازی در بيارم!!

صدای ضبط قطع ميشه.با صدای پريدن دکمه ی play  انگار برق منو گرفت.به قيافت نگاه ميکنم.هنوز روبه روم نشستی و به من لبخند ميزنی و من به خاطر ميارم که صبح چقدر به خاکی که تو رو در آغوش گرفت حسوديم شد!...
                                                         ************
قدر همو بدونيد ای عاشقا ...

 


پيام هاي ديگران ()

 

حالا تو باور نکن...

ديگه اون روزايی که زير نم نم بارون قدم می زديم گذشت...گذشت اون روزايی که زير آفتاب کمرنگ پاييزی روی يه نيمکت مينشستيم و قصه می گفتيم...گذشت اون روزايی که بی خيال سرما آدم برفی درست می کرديم...گذشت...گذشت...و هزاران گذشت ديگه...


حالا نه حوصله ی قدم زدن دارم , نه حوصله ی قصه گفتن و نه آدم برفی درست کردن...ديگه حتی صدای خنده های خودم رو نميشنوم...نمی دونم اشکال از نم نم بارونه يا بيرنگی آفتاب و يا آب شدن برف ها!...
شايد هم اشکال از گوش ها ی منه که سنگين شده و ديگه صدای خنده ها رو نمیشنوه...

امروز دلم می خواد تنها باشم.نه...حالا تنهای تنها که نه...با يه نفر که هميشه حرفامو گوش ميده...حالا که حوصله ی خودمو ندارم ، فقط حاضرم يه نفرو تو خلوت تنهاييم راه بدم،حتی اگه تو باور نکنی که من اصلاً باهاش حرف بزنم...ولی اون تنها کسيه که هميشه به حرفام گوش ميده...

هر چقدر هم که حالم بد باشه وقتی باهاش حرف می زنم يه حس خوبی پيدا می کنم.حالا تو باور نکن.اما اون تنها کسيه که که من اعتراف ميکنم خيلی دوسش دارم.شايد خيلی های ديگه رو هم دوست داشته باشم ولی بهشون نميگم...باشه...بخند!...نگام کن و بگو بچه سوسول!تو رو چه به اين حرفا...تو برو بشين پای کامپیوتر و تا صبح چت کن.اصلاً برو سراغ رفيقات...برو ول گردی...


هر چی بگی ولی من دروغ نميگم و باهاش هم حرف ميزنم...من حتی يه لحظه هاييم واسه خودم دارم که فقط اونو توش راه ميدم.بالاخره يکی بايد باشه که حوصله ی درد دل های منو داشته باشه ديگه...بازم که داری ميخندی!باشه تو باور نکن...اشکال نداره...ولی اون هست و من هم باهاش حرف ميزنم...


پيام هاي ديگران ()

 

چرا بعضی ها از آدم ها اين همه به آدما بدی ميکنن؟آخه من نميدونم چرا اين خدا(که منو دوست داره!)

اين آدما رو دعوا نميکنه؟آخه خدا جون واسه چی اونا رو نميزنی؟خب بزن ديگه...مثلاْ همين صدام...چقدر

دير ذليلش کردی؟واسه اين که بنده های خوبتو بکشه؟...پس واسه چی؟خب بگو ديگه...يا بوشو...چرا

سريعتر مثله صدامش نميکنی؟شارونو چی؟قصدت اينه که بنده هاتو آزمايش کنی؟اخه چقدر؟به چه

قيمتی؟به چه بهايی؟...بهشت؟...يعنی ارزشو داره؟من که هر چی فکر می کنم نميتونم بفهمم يه آدم

واسه چيزی که نميبينه و نميدونه چيه انقدر زجر بکشه.ديگران چه طوری ميفهمن من نميدونم...راستش

اگه اين آزمايش  ۱ سال يا ۲سال بود شايد ميتونستم تحمل کنم ولی انقدر نه...۵۰ سال نه...اصلاْ غير

 قابل تصوره...

بياين همه با هم دستامونو به سوی خدا دراز کنيمو بگيم ای خدا...ای رحيم...ای کريم...ای جليل...تمومه

 اين آدمای بدو بکش!


بياين دعا کنيم که خدا همه ی اون کسايی رو که اين همه زجرو تحمل ميکنن بفرسته بهشت...


بياين دعا کنيم که خدا ما رو به راهه راست هدايت کنه تا شايد ما هم يه شانسی بياريمو بريم بهشت...

(البته من که مطمئنن جهنميم...چون خدا منو از همه بيشتر دوست داره...)


اصلاْ بياين بگيم که خدا جون ما رو هم زودتر ببر اون دنيا تا بيشتر از اين شرمنده و خجل نشيم...    

                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگه سرتونو درد آوردم از همه تون عذر ميخوام...بازم مثله هميشه به اميد استجابت دعا مطالبو ادامه ميدم...

از وقتی خدا که خداوند جهانو خلق کرد عده ی کمی بودند که همه چيزشان عشق بود,اکثريت مردم به اون ها ميگفتند:ديوونه.... 

( copy شده از:ديونه ديونه)

بارها نگاهت کردمو تو  يکبار نپرسيدی که معنای اين نگاه چيست  و اين صدای ناموزون ، طپشهای قلب کيست خنديدی و صدای گريه مرا در ميان همهمه خنده هايت گم کردی و آنزمان که دل من زير دستان بيرحم عشق به خود می طپيد ، دست و پا زدن دلم را به خنده نشستی. آه ... ! که در اين غوغای بی مهری دلخوش به محبت تو بودم و آندم که تکيه گاهی برای خويش نميديدم به شانه های تو می انديشيدممن حرارت دستان گرم تو را باور کرده بودماندوه تو را         بغضهای بی طاقت شبانه ات رالغزش مردمک چشمانت را همه را باور کرده بودم من عشق را آنزمان که نگاهم می کردی باور کرده بودم !

                                                                  ***

اما اکنون ... !اکنون که ديگر ستاره بختم در آسمان نگاهت سوسو نميزند اکنون که ديگر مرا بر باد تقدير سپرده ای و در کوچه پس کوچه های خاطر خويش مرا از ياد برده ایديگر به چه اميدی خلوت شبانه خود را از زمزمه بغض آلود نامت پر کنم؟ديگر به چه اميدی شبهای سياه خويش را سر کنم ؟به چه اميدی ... ؟

                                                                   ***

رهايم کن !بگذار با درد خود بسوزمبگذار آتشی را که در من افروخته ای در گير و دار روزگار خاموش کنم رهايم کن !                      بگذار فراموش کنم !
                                                                 


پيام هاي ديگران ()

 

امروز واسه يه بارم که شده می خوام با خدا جونم حرف بزنم....

خدا جون درسته من بنده بدتم ولی بازم خيلی با من مهربونی. چون اون موقع که منو داشتی ميساختی يه دونه قلب دادی (هر چند کوچيک)که با اون عاشق خيلی از خوبی ها شدم...

خدا جون من خيلی تو رو دوست دارم چون به من دوستای خوبی دادی که خيلی  خيلی خوبن....

خدای عزيزم راستی تو چه طوری می تونی منو انقدر دوست داشته باشی که به من عقل دادی...چون به خيلی ها ندادی يا لا اقل کمتر از من دادی...

خدای خوبم تو خيلی خوبی چون بارونو واسه من درست کردی تا گل سرخ تو باغچه مون خشک نشه..

خدای خوبم چرا تو انقدر با من خوبی؟من که اين همه ناراحتت ميکنم...من که با تو خوب نيستم...پس چون با اين همه بدی ها ی من بازم منو دوست داری خيلی خوبی....

خدا جون خيلی ميخامت چون اون قلبمو با بهترين وسايلت ساختی. اخه من عاشقه خوبيهاييم که اصلاْ تحويلم نميگيرن ولی من بازم دوسشون دارم...

خدای بزرگم فکر کنم منو خيلی از بقيه بيشتر دوست داري,چون من با اين کوچيکيم انقدر اذيتت ميکنم ولی تو با اون جلالت بازم با من مهربونی...

خدای خوبم من موندم که چه طوری پيشت بيام...چون خيلی بدی کردم.ولی ميدونم تو انقدر منو دوست داری که پيش ديگران شرمندم نميکنی و يواشکی منو تو جهنم ميندازی تا کسی نبينه...

خدا جون سرتو درد نميارم فقط يه سوال دارم.خدا جون من چه طوری ميتونم تا آخر عمر عاشق بمونم؟اگه خواستی به اين بنده ی بدت که خيلی دوسش داری جوابتو به آدرس زير بفرست...    erfan2000volt@yahoo.com

اميد وارم خدا جوابمو يه روز بده...شمام واسم دعا کنين...البته که خدا منو از شما بيشتر دوست داره...
به اميد اون روز....


پيام هاي ديگران ()

 

ســـــــــــــــــلام:
اميد وارم حالتون مثله هميشه خوب باشه!!امروز تو مدرسه داشتيم با اينترنت کار می کرديم منم مثله هميشه شروع به دستمال زنی دبير کردم!!رفتم تو بلاگم بعدش دبيرمونو صدا کردم تا بياد بلاگمو ببينه!!  آقا دبير اومد ديد داشت ديوانه ميشد!!گفت بابا تو ديگه کی هستی!!من مخلصه همتون هستم!!
اينم از دستمال زنی امروز ما.......

                                      ****************************************

يك حرومزادهء  صادق كسيه كه وقتي نيمه هاي شب صداي پاي دزد رو مي شنوه .. آهسته از جاش بلند

ميشه .. تفنگش رو بر مي داره .. پاورچين به سراغ دزد ميره .. لولهء تفنگش رو روي شقيقه اش ميزاره و

 ميگه: (( رفيق، مي دونم كه تو انسان شريفي هستي كه فقط از روي نياز دست به اين عمل شنيع

زدي اما چه كنم كه درست جلوي لولهء تفنگ من ایستادي)) و بنگ! شليك مي كنه.

خوب بود؟!!يه واقيعيتی اين امر........
                                                               
اينو هم تقديم به همه ی عاشقای دنيا ميکنم!!!!!!
 

بهترين راه براي اينكه تاريخ تولد دوست دخترت هميشه يادت بمونه اينه كه فقط يه بار اون رو فراموش كني.

 جدی راست نگفتم؟! مــــــخلصه همتون............

 


پيام هاي ديگران ()

 

ســـــــــــــــــــــــــلام...............
خدمتتون عرض کنم که می خواستم آموزش html اين تو بذارم.تا چند دقيقه پيش هم قصدم همين بود..ولی الان پشيمون شدم!!چون اگه شروع کنم بايد تا آخر برم و اين باعث بيخود تر شدن بلاگم ميشه!!!واسه همين بيخيال شين......

                                                      ********************
« درخت من »

تو محله‏‏ مون
اگه جز تو درختِ ديگه ‏ای هم بود
تورو تا اين حد دوس نداشتم.
ولی اگه تو هم می ‏تونستی با ما
بی‏ قيد و بند بازی كنی
تورو خيلی بيش ‏تر از اينا دوس داشتم.

درخت قشنگم،
وقتی تو خشك شدی
اگه خدا بخواد
ما هم به محله‏ ی ديگه ‏ای اسباب ‏كشی می ‏كنيم!

اينم حال کنين!!!!!!!!!!

اختلال شخصیت
شخصیت اولش عاقل بود
و شخصیت دومش شاعر
شخصیت اولش آن قدر شخصیت دومش را
سرزنش کرد تا شخصیت دومش تصمیم گرفت که :
شعر ننویسد
و آن قدر شعر ننوشت
تا شخصیت اولش این را
نوشت

تـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــدپيام هاي ديگران ()

 

 به .ميبينم که يه چند روزی نبودم.تو اين چند روز هزاران mail برام رسيد مبنی بر اينکه به دونه تو زندگی دشواره!!!!در هر صورت از همه ی دوستان عذر خواهی ميکنم.راستش اين سيستمه ما يه چند روزی با ما قهر بود!!واسه همين  اين چند روز نمی زاشت با هاش کار کنم!!!!

حالا بگذريم...دلم براتون خيلی تنگ شد!!عيد که حتماً خوش گذشت! به من که اصلاً.رفتيم چالوس بعدش ضايع شدم و برگشم!!!قضيه اينه که داشتم تاب ميخوردم بعد يه دختر خانومی اومد کنارم(!!)منم مثله هميشه جو گرفته شدم و از تاب افتادم زير پاهاش!!!!آقا من تو عمرم انقدر ضايع نشده بودم!!!

                                         *****************************
                                                      عذز خواهی نامه
                                                       

راستی من يه معذرت خواهی به علی بدهکارم!!ديروز از من ۱۰ ساعت اينترنت خواست من نداشتم که بهش بدمعلی جون جونه من منو ميبخشی!!!

                                         *****************************  
من اين چند روز سرگرمه آموزشه html هستم.از اين به بعد هم ديگه اين تو آموزشه html داريم.خوبه نه؟!

راستی من يه مشکل دارم.اينم اين که دکمه های راديويی که ميسازم نميتونم توش نقطه بذارم!
هيشکی به من کمک نميکنه؟

اينم به خاطر علی جون!!!!

(معرفي بهترين سايت ها(از نظر خودم

امنيت در شبکه و مقابله با هک امنيت در شبکه
مرجع جامع سايت هاي ايراني سايت هاي ايراني
سايت خبري آي تي IT
دو هفته نامه اينترنتي هنري ادبي هفت سنگ
سايت انيمشن انتقادي معروف ايتاليا بوزوتو
مدرسه وب آموزشي
آموزش از راه دور، ايجاد آموزشگاه مجازي آموزشي
آموزش علوم گوناگون رايانه، آموزش گرافيک، برنامه‌نويسي و طراحي سايت آموزشي رايانه اي
آموزش آنلاين برنامه هاي مختلف كامپيوتر آموزشي
سايت آموزشي درباره کامپيوتر و اينترنت و سخت‌افزار و نرم‌افزار و ويندوز کمک کن
سايت خبر ورزشي خبر ورزشي
سايتي ديدني در باره فوتبال فوتبال
سايت ترجمه به 17 زبان زنده دنيا ترجمه
اولين فرهنگ الکترونيک فارسي فرهنگ فارسي
روز نامه جام جم روزانه جام جم
سايت خبري و فارسي بي بي سي بي بي سي
در باره سينماي ايران سينما
پايگاه جامع اطلاع رساني پزشکان اطلاعات پزشکان
بزرگترين فروشگاه مجازي رايانه ايران رايانه
بيش از 5000 مدل لباس ، کفش ، جواهرات مد لباس
آموزش زبان انگليسي تحت وب و رايگان آموزش زبان انگليسي
سايت دوستيابي رايگان براي ايرانيان دوست يابي
دايره المعارف سايت هاي فارسي iranian web directory

                                                 


پيام هاي ديگران ()

 

          ( ز هشياران عالم هركه را ديدم غمي دارد...دلا ديوانه شو، ديوانگي هم عالمي دارد)

سلام....اين از اون داستانای خوب خودمه!!!!البته داستان که نيست...در هر صو رت بخونين!!!

                                             چراغ سبز و چراغ قرمز                

آن روز چراغ سبز و چراغ قرمز بر سر مسأله كوچكی با هم قهر كرده بودند. مسأله اين بود كه چراغ سبز

می گفت همه از ديدن من خوشحال می شوند ولی وقتی رنگ تو را می بينند، هم رنگ تو می شوند

چراغ قرمز هم می گفت كه چراغ سبز وقتی معنا پيدا می كند كه چراغ قرمزی در كار باشد و وجود تو به

وجود من وابسته است؛ ضمن اينكه همه با ديدن ابهت من بلافاصله می ايستند!

اين بود كه قرار گذاشتند تا هركدام قدرت خود را در يك روز به رخ ديگری بكشند تا معلوم شود كه حق با

كدامشان است.

قرار شد كه روز اول فقط چراغ قرمز كار كند. آن روز تمام چراغ های چهارراه، قرمز بودند. ابهتی كه چراغ قرمز

از آن دم می زد باعث شد تا هيچ حركتی در كار نباشد. با گذشت دقايق بر حجم ترافيك افزوده شد و

كم‌كم چراغ قرمز به اشتباه خود پی‌ برد. آن روز هيچ ماشينی نتوانست از چهارراه بگذرد.

فردای آن روز نوبت به چراغ سبز رسيد. آن روز تمام چراغ های چهارراه، سبز بودند. هجوم ماشين ها از هر

 طرف، موجب به وجود آمدن گره كوری در ميان چهارراه شد و با گذشت دقايق بر حجم ترافيك افزوده شد

. كم‌كم چراغ سبز به اشتباه خود پی برد. آن روز هم هيچ ماشينی نتوانست از چهار راه بگذرد.

فردای آن روز، چراغ سبز و چراغ قرمز برای هم از خاطرات روز خودشان تعريف كردند. حالا ديگر هر دو به

اشتباه خودشان پی برده بودند. آن ها بايد جبران آن دو روز ترافيك سنگينی را كه به وجود آورده بودند، می

 كردند.

دست در گردن يكديگر انداختند و يك روز پركار و به ياد ماندنی را شروع كردند.!!!!

                                         ــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــــــــ

با عرض معذرت من چون علاقه ی زيادی به اسم الهه دارم()يه مطلبی نوشتم که  واسه خوده منم يه چند مدت ديگه اتفاق ميافته!!!!در واقع داستان آيندمو نوشتم!!!!

 آمبولانس داره مياد - چي شده آقا؟
- نمي‌دونم والا انگار باز هم يه خود كشي هست چيز خاصي نيست!
- راننده آمبولانس: بريد كنار آقا بريد كنار بذاريد كارمون رو بكنيم .
- مأمور پليس: مركز من به محل حادثه رسيدم. خودكشي توسط جوان ۱۵ ساله‌اي است به نام عرفان شمسی كه از پنجره‌ي اتاقش خودشو به پايين انداخته .
- مركز: ممنونم. بعد از متفرق كردن جمعيت به مركز برگرديد تمام.
- آقاي دكتر تروخدا پسر منو بهم برگردونيد.
- دكتر: متأسفيم خانوم. با سر به زمين خورده بود. چند دقيقه پيش فوت كرد.
بعد از اين حرف دكتر صداي جيق و داد مادر بلند شد. در عين گريه يه چيزهايي زير لب مي‌گفت: اي خدا
لعنتت كنه دختر. دختر جز جيگر بگيري. خدا منو بكش تا جنازه‌ي عرفانمو نبينم...
- يك فرد ميان سال: آقا پسر شما اين جوان رو مي‌شناختي؟
- جوان: بله آقا دوست صميمي من بود.
- خب؟
- راستش چند وقت پيش با يكي از دخترهاي همسايشون به نام الهه آشنا شده بود. يعني بهتر بگم ديگه عاشقش شده بود.
- امان از دست اين دخترهاي بد!!!(خودت بدی!!!!)
- آخه دختر خوبي به نظر ميومد. عرفان هميشه ازش تعريف مي‌كرد.
- خب پس آخه چي شده؟
- راستش عرفانو الهه ديروز دعواشون شده بود. يه دعواي لفظي. الهه از روي عصبانيت به عرفان گفته كه مي‌دوني اصلا چيه؟! من تو رو دوست ندارم . بايكي ديگه تازه دوست شدم كه هم از تو خوشگل تره هم پولدار تر. اصلا من ديگه با تو كاري ندارم. اصلا برو بمير.ديگه ازت بدم مياد...
من بعد از اون قضيه عرفان رو دلداري دادم خيلي ناراحت بود ولي حرفي از خودكشي نزد.
– عجب. حالا واقعا دوست ديگري داشته يا الكي براي اينكه عصباني بوده اينارو گفته؟
- من فكر مي‌كنم....
(يه صداي عجيب آمد!!)
- اونجارو نگاه كنيد اون كيه؟
- آره اون همون الهه هست.
- فرد ميان سال: پس الهه هم اونو دوست داشته و اين هم تنبيه اون حرفش بود!!!

                                    ****************************
                                          

ای امان از اين عاشقی........من که ..... حرفاش شبيه حرفای علي!!!!!

امروز قاط زدم!اين مطلبو يه دوسته خوب داد!!!اعضای تحريريه ی ماتيز ازش ممنونن!!

                                    راهکار برای انتخاب کلمات عبور و محافظت از آنها

کلمات عبور از جمله اجزاء لاینفک برای امنیت کامپیوتر شما و اطلاعات خصوصی هستن. کلاً هر چیزی که شما میل ندارید کسانی غیر از افرادی که شما میشناسید، بتونن اون رو تغییر بدن یا ببینن، جزء اطلاعات حساس دسته بندی میشه و نیاز به محافظت داره. معمولترین و کاراترین روش برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی، استفاده از کلمات عبور هست. اما ایجاد کلمات عبور مطمئن، یک هنر محسوب میشه! در انتخاب کلمه عبور، گرچه طول رشته مهمه، اما گاهی اوقات یه کلمه عبور 13 حرفی، بسیار ضعیفتر و نا امن تر از یه کلمه عبور 6 حرفی است! 8 راهکار زیر به شما یاد میده که چطور یه کلمه عبور نه چندان طولانی، اما مطمئن و دست نیافتنی بسازید و چطور از اون محافظت کنین :

 

1) کلمه عبور شما باید حداقل 6 حرف داشته باشه. ترکیبی از حروف کوچیک و بزرگ انگلیسی، اعداد و کاراکترهایی نظیر $ ، # ، & ، : ، ( ، @ ، ...میتونه یه کلمه عبور قوی و مطمئن بسازه، طوری که Crack کردن اون غیر ممکن باشه!

2) به هیچ عنوان از کلماتی که در دیکشنری ها هستن یا از تکرار کاراکترها برای کلمات عبور استفاده نکنین. مثلاً رشته هایhandsome و only وadmin و 1234 و bbb123، کلمات عبور ضعیفی محسوب میشن.

3) سعی کنید در پریودهای منظم، کلمه عبورتون رو عوض کنید. مثلاً اول هر ماه میتونه زمان خوبی باشه!

4) هیچ وقت کلمه عبور یا شناسه خودتون رو به کسی نگید! خیلی ها خودشون رو جای اعضای تیم های پشتیبانی سایتها میزنن و از شما شناسه و کلمه عبورتون رو میخوان!! پس حواستون رو جمع کنین و هیچ وقت "احمق" نشین! همیشه به خاطر داشته باشین که هیچ کس نمیتونه شما رو مجبور به گفتن شناسه یا کلمه عبورتون کنه!

5) هرگز از کلمات عبور مشابه برای چند کامپیوتر یا چند سرویس و حساب استفاده نکنین. چون اگه کلمه عبور یکی از حسابها لو رفت، امنیت سایر سرویسها و حسابها هم به خطر میوفته.

6) هرگز کلمات عبور خودتون رو روی کاغذ یادداشت نکنین! یه کم به خودتون زحمت بدین و اون رو حفظ کنین!! یکی از نا امن ترین کارها، نوشتن کلمات عبور است. الان نرم افزارهایی وجود دارن که به شما در مدیریت کلمات عبورتون کمک میکنن.

7) موقعی که دارین شناسه و کلمه عبورتون رو وارد میکنین، مواظب باشین کسی شما رو نگاه نکنه! چون انسانها ذاتاً فضولند! به جای اینکه از گزینه Save Password استفاده کنین، به خودتون زحمت هربار نوشتن کلمه عبور رو بدین. با اینکار تلاش دیگران برای کشف کلمه عبورتون رو از کاشه حافظه از بین میبرین.

۸) قبل از اینکه کلمه عبورتون رو وارد کنین، مطمئن بشین که سیستم شما امنه! انواع تروجان ها و کیلاگرها میتونن به راحتی کلمه عبور شما رو لو بدن! همینطور موقعی که دارین از پشت کامپیوتر بلند میشین و یا از سرویسی خارج میشین، حتماً Logout بکنین. به این ترتیب اطلاعات خصوصیتون رو از شر آدمای فضولی که اطرافتون هستن نجات میدین!

به خاطر داشته باشین که کلمات عبور در امنیت هر سیستمی، حرف اول رو میزنن. پس باید مطمئن شد که اونها به اندازه کافی قوی و امن هستن...
                                                   ******************

دستش درد نکنه.....عالی بود......فعلا ميرم.......بازم شايد اومدم....مردم انقدر نوشتم......


پيام هاي ديگران ()

 

و عليکم......

از اون اونجا که من شديدا آدم روشنفکری هستم باز هم مطالب زيبايی نوشتم که از شما دوستان عزيز

 دريغ نميکنم(!!!!!!!)(از کسانی که فهميدند تقاضای سکوت دارم!!!....)

ترين های اجتماعی: (آخرين اثر من!!!)

۱ـبی موقع ترين سفر سال:سفر پرسن چارلز وليعد انگليس به ايران(يه يکی بگه مرد حسابی تو اگه

بيل زن بودی ،قبل از جدايی از پرسنل دايانا بيل ميزدی...)

۲ـحکيمانه ترين اظهار نظر سال:اظهار نظر آقای اردشير لاريجانی پس از اعطای جايزه ی صلح نوبل به

شيرين عبادی(وقتی ازش پرسيدن نظرت درباره ی برنده شدن خانوم عبادی چيست؟گفت:از اين که يه

ايرانی اين قدر پول برنده شد خوشحالم!!!)

۳ـخوشبخت ترين مرد سال:همسر شيرين جون!!!!!!

۴ـخوشبخت ترين زن سال:همسر دکتر خرازی وزير امور خارجه ی عزيز.

۵ـاعصاب خورد کننده ترين صدای تک خوان سال:صدای پشه ای که زير لحاف آدم رفته باشه!...

۶ـبدترين سرمايه گذاری سال:چاپ هفتاد و دوم ديوان پروين اعتصامی.

۷ـاحمقانه ترين سرمايه گذاری:سرمايه گذاری معنوی برای عاقل کردن کاوه مشکات!!!

۸ـو خوشمزه ترين نوشيدنی سال:دلستر با ليموی تازه و نمک و اگر باشه زيتون!!!

                                  

تشويق نکنين!!!!راستي،(هر کی چلچراغ ميخواد ما هستيم،از شماره ی ۱ تا آخرين شماره(۹۱)رو دارم).

   يه چيز ديگه:تو اون نظر سنجی فقط ۸ نفر برام mail زدن!!!!بد ضايع شدم!!!!                                              

ديگه از اين کارای خدا پسندانا انجام نميدم!!!

                                                


پيام هاي ديگران ()

 

 <<  اين علی انقدر گفت عکس بزار که مجبور شدم يه چيز بذارم.....  >>

علی جون خوبه؟.....فقط به خاطر تو......... الان علی ميگه اين مردک خنگول تويی!!!! نه علی؟!!
 


پيام هاي ديگران ()

 

 من واقعا واسه خودم معذرت ميخوام.به جونه خودم ۱ ساعت داشتم مطلب مينوشتم بازم يادم رفتsave

ش کنم!!!مخم داره سوت ميکشه!!!از دست اين عاشقی.(به ولاه!!)

                                              

يه نفر به من گفت که اين ظاهر yahoo! meseenger رو چه جوری تغيير ميدن؟البته يه توضيح کامل داده بودم (حيف که پاک شد......)

ولی ديگه حال ندارم بنويسم.اول ميری تو login  بعد زير منوی prference بعدم يکی از گزينه های

appearance رو انتخاب ميکنی.تمام!......فقط اينو بدون که اگه شکل ها ی ديگه می

خوای بايد بری اول تو مرورگرت yahoo +skine +download رو سرچ کنی.....ادامه شو ...شرمنده خستم.

                                               

زندگی شايد يک خيابان درازيست که هر روز زنی با زنبيلی از آن ميگذرد....

زندگی شايد ريسمانيست که مردی خود را از آن مياويزد.....

زندگی شايد طفلی باشد که که از مدرسه بر ميگردد.....

زندگی شايد بر افروختن سيگاری باشد در فاصله ی دخوتناک.......

                                                

من از اونجا که علاقه ی خاصی به شعر و هنر دارم نميتونم مطالب به اين زيبايی رو ننويسم هر چند غم و خسته گی بر من موستولی گردد!!!!!!!

               دردی اگر داريو هم دردی نداري،   با چاه آن را در ميان بگذار....با چاه!!!!!!
        غم روی هم انداختن درديست جانگاه...!!

                      گفتند اين را پيش از اين،اما نگفتن:

گر همرهان در چاهت افکندند و رفتن.....آنگاه دردت را کجا فرياد کن....آه؟!!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                

زيبا بود؟ok....تا بعد..................

                                      


پيام هاي ديگران ()

 

سلام:

بازم سال نو مبارک!!اولين روزخوش گذشت؟به من که حال داد.خونه ی همه رفتم.اولين باريه که همه جا رفتم!!امروز مطالب جالبی دارم.نا سلامتی عيده!!

                                  تحمل  

اگه يه بار همه 20واحد رو توي يه ترم افتادين !......... بي خيالش

اگه شما رو با نمره 11.99مشروط كردن !.........خوب شده ديگه

اگه استاد مي خواد به جاي آقا بهتون بگه خانوم !.........بگه

اگه يه دفعه هارد 60گيگابايت شما هاپولي هاپو شده!.........پيش مياد ديگه

اگه پرسپوليس قراره از پيكان ببازه !.........ببازه

اگه سر مراسم خواستگاري،همونجا،عروس خانوم گفت نه!.........ايشاالله خوشبخت بشه

اگه آمريكا يه موشك اتمي تنظيم كرده درست روي خونه شما !.........مسئله اي نيست

اگه صبح اول مهر بجاي ساعت 6،ساعت 7 رفتين سر كار !.........دقيقا" رفتين سر كار

اگه كفشي رو كه امروز واكس زدين رو همه لگد مي كنن !.........تعجبي نداره

اگه درست شب امتحان بعد از مدتها به عروسي دعوت شدين !.........مباركه،عروسي رو كه نمي شه نرفت

اگه گار شما به جايي رسيده كه خودتون به خودتون ايميل مي زنين !.........اينجوري هم يه صفايي داره

اگه توي انتخاب واحد به شما 13واحد بيشتر نرسيده !.........حتما" حكمتي توي اون بوده

اگه بعد از 3ساعت چت كردن يادتون اومد كه با اينترنت ساعت 500تومن ووصل شده بودين !.........مهم نيست

اگه شمعهاي كيك تولد شما رو بقيه فوت كردن !.........لبخند بزنين

اگه ماشينتون جلوي يه مدرسه دخترونه پنچر شد و شما پنچر گيري بلد نبودين !.........خودتون رو نبازين

اگه در حال فرستادن قلب و بوسه با مسنجر متوجه شدين يكي پشت سرتون وايساده !.........عيبي نداره بابا

اگه بغل دستي شما سر كلاس كه اتفاقا" كنار شما رديف اول نشسته انگشتش رو تا مچ توي دماغش

فرو كرد،شش دور بپيچوند، بعد با يه حالت دوراني بيرون آورد،خوب بهش نگاه كرد و بعد خيلي آروم زير ميز

 كلاس دستش رو پاك كرد !.........نه !اين يكي رو شرمنده . آدميزاد هم يه تحملي داره!!!

                    -----------------------------------------

چند خطی می خوام مطلب بنويسم.خيلی با حاله.البته قصد هيچ توهينی به آقای خاتمی ندارم!!!اينا همه تجربيات بنده و دوستان است.(هيس....به کسی نگين....)

Ino Ta Tah Bekhoon Kheili Bahaleee 

-----------------------------------------

daneshjooye_bikar: bah bah aghaye khatami .kojayee
khatmi : injam. daram goftmane interneti mikonam
daneshjooye_bikar: martike mage kar o zendegi nadari?be to ham mishe goft president
khatami : dadash , taze fahmidam ke che hali mide in chat
daneshjooye_bikar: refrandoom chi shod?ha
khatami: ye site toop bego!dadash
daneshjooye_bikar: site chie? ghateiatet chi shod?ha
khatami: inam ke hame filter ah ! lamassab
daneshjooye_bikar: baba migam vaz'e zendanian siasi? ravabete khareji e bohran zade ?vaz'e zendegie mardom . rant khari ? vade haye gonde gonde ? chi shod
khatami : ey val proxy ro dor zadam
daneshjooye_bikar: binim baba  

----------------------------------------

dokhtar_khoshgele: salam
khatami:salam,u
dokhtar_khoshgele: 20 /f/teh
dokhtar_khoshgele: u
khatmai : 22/teh/m
dokhtar_khoshgele: kojaye teh
khatami: fereshte u
dokhtar_khoshgele: zaferanie, daneshjooyee
khatami : are . bf dari
dokhtar_khoshgele: na . aks dari
khatami: yes ,begir
khatami:didi

dokhtar_khoshgele: in kie
khatami : manam dige ....mitoonim gharar bezarim
dokhtar_khoshgele: bebin man ye bf e pooldar mikham ke bahal ham bashe
khatami : man ham ye gf e sexi mikham
dokhtar_khoshgele: bebin , begam roo man sexi hesab nakona
khatami: na baba . mikham beshinam bahat goftman konam
khatami: alo
khatami: alo
BUZZ!!
BUZZ!!
dokhtar_khoshgele: baba sed mamd , inghad mozahem nasho ..tablo ke khodeti bezar be karemoon beresim ..hey goftman goftman

--------------------------------------

basijie_delavar: Salam baradar
khatmai: salamon alaikom
basijie_delavar: asl
khatami: 60/m/ardakoon
javan1:25,m,teh
khatami:chi kare ee
basijie_delavar: yek mokhles. dadash harf bezani sare sotoonet mikonim

-----------------------------------------

bache _pooldar: salam khoshgele,man m /24/jordan paye refaghat hasti
khatami: ta ki bashe
bache _pooldar: khoshgel ,pooldar . khoshtip ,bahal
javene3:asl
khatami: 20/f/teh
bache _pooldar: chi kar mikoni alan
khatami: hichi , to chi kar mikoni
bache _pooldar: man daram ba khodam var miram
khatami: bitarbiat
bache _pooldar:baba narahat nashoo .bikhial
khatami : bashe vali dafe akhare ha
bache _pooldar: bashe
khatami : mese inke kheil sexi hasti
bache _pooldar: ta to chi bekhay
khatami: man mikham
bache _pooldar: bebinam khoshgele , paye sex chat hasti
khatami: hala bebinam
bache _pooldar: chi poshidi
khatami: man ye aba o ammame e khardali
bache _pooldar: ah baba seid mamad , inja ham maro vel nemikoni

-----------------------------------------

public Mesage
OSAMEH:man donbale ye dooste khob migardam
khatami: asl
OSAMEH: 50 ,m , nemigam kojam
khatami : miay doost shim
OSAMEH: are ; payatam , agha in karaye maro to iran redif kon .ye hali konim
khatami : mikhay alghaede eya ro nadam be majamee jahani
......
.....
Hacker_amoo_george_w: bekhabin baba hardotoono  boot mikonam

------------------------------

bache_mosharekati: agha khatami , doosetoon daram
khatami : kiss kiss
bache_mosharekati: khatmai aziz , kei be gholat amal mikoni?kei mikhay ba shedat o ghateiat amal koni
khatami: az farda 4 bad az zohr
bache_mosharekati: ey val ...doostetoon daram
khatami : kiss ,kiss
bache_mosharekati: mooch
khatami : fadat
bache_mosharekati : seid mamad
khatami: joonam
bache_mosharekati : joonam fadat
khatami : i love u
bache_mosharekati:mimirama barat

----------------------

Tamoom Shod  .... Khatami Eyvo0ol ... Terekidam

 بابا دمم گرم!!! حاليدی؟!اين مطالبو با کمک ۴ نفر تنظيم کردم.الکی نبود که داداش!! (والا من خلاف نيستم.اين مطالب بدو به اجبار دوستان برای با حاليت بيشتر نوشتم!!!!

                                                *********************     

آخرين مطلبم رو کپی کردمچون خيلی با حال بود خواستم تو وبلاگه خودم  باشه!!!  

                                                             وسوسه    

                                                                   

 خيلی وقته تو نختم. بدجور وسوسه ام میكنی. آه !!! بالاخره به دام ميندازمت. دلم ميخواد بهت حمله          

كنم و پرتت كنم تو تخت خواب. ميدونم كه توان مقاومت در مقابلم رو نداری. تا بهت دست بزنم سست    

ميشی و خودت رو در اختيارم قرار ميدی. اونوقت بلايی سرت ميارم كه آه و ناله ت به هوا بلند شه. تمام

تنت خيس عرق شه و به نفس نفس بيفتی. از حالا ميتونم مجسم كنم كه بدنت از حرارت گر گرفته

ميلرزی و ملافه رو چنگ ميندازی....صبح روز بعد روی تمام بدنت اثر بوسه های داغم به جا مونده. وای اگه

دستم بهت برسه....... دوستدارت آبله مرغون.

وا....چيه؟؟؟ عوض اينكه وايسی اينجا چپ چپ منو نگاه كنی برو يه فكری به حال اون مغز خرابت

بكن....منحرف !!! (کپی رايت ~~>تکيلا

                                          

بازم بايد برم.اگه زياد مينويسم ببخشين!!!


     **   راستی يه روش يادگرفتم که هنگام کار با اينترنت هيچ پول تلفنی براتون نمياد!!!  **

     اگه ميخواين ياد بگيرين برام ميل بزنين!آخه خيلی محرمانه!!!!

 erfan2000volt@yahoo.com


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید